خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » ویژه نامه

 

 
 

امام جعفر صادق(ع)

شفاعت ما به کسی که نماز راکوچک بشمارد نمی رسدولادت امام صادق (عليه السلام)

 

به نقل از کتاب احياگر تشيع
ولادت
دوران حمل بسر آمد وسرانجام اودرربع آخر قرن اول هجري ، دربيت امامت و ولايت بدنيا آمد . درمورد تاريخ ونيز ولادت او اختلاف است . تاريخهاي مختلف راجع به روز ولادت چنين ذکر کرده اند که او :
- روزجمعه بهنگام طلوع فجر بدنيا آمد.
- روز دوشنبه بهنگام طلوع فجر بدنيا آمد.
درمورد ماه ولادت نوشته اند که او:
- در17ربيع الاول بدنيا آمد .
- اول ماه رجب بدنيا آمد.
- سيزده هم ربيع الاول بدنيا آمد.
درمورد سال ولادت اونوشته اند که او:
- درسال 83هجري بدنيا آمد.
- درسال 80 هجري بدنيا آمد.
برخي از مورخان حتي سال 86راهم ذکر کرده اند ولي معروفترآن ، سال هاي 83-86است آنچه راکه نزد شيعيان وبزرگان تاريخ مشهور است ولادت درصبح روزجمعه 17ربيع الاول سال 83 هجري است ومرحوم شهيد اول ، کفعمي وطبرسي وديگران درکتب خود آن راذکر کرده اند.
بهنگامي که درولادت اواختلاف باشد درمورد سال امامت ، مدت امامت ، تاريخ وفات وميزان عمراو نيزاختلاف خواهد بود. محل ولادت اوراشهر مدينه ذکر کرده اند.
 


به نقل از کتاب صفحاتي از زندگاني امام
ميلاد امام
مشهور ميان مورخان ومحدثان آن است که امام صادق( عليه السلام) درهفده ربيع الاول سال 80 ويا 83 قمري چشم به جهان گشوده است . در موقعيتهائي امام دربرخي ازبرخوردهايش با منصور عباسي فرمود : من متجاوز ازهفتاد سال دارم . محمد بن ربيع مأمور جلب وبازداشت امام گفته است : او پيرمردي بود که بيش از هفتاد سال داشت . « مجلسي » در« بحارالانوار» ازمحمد بن سعيد روايت کرده که امام به هنگام وفات هفتاد ويک ساله بوده است . ملاحظه مي شود که اين روايات باهيچکدام ازدواحتمال 80 و83 سازگار نيست . زيرا مورخان اتقاق نظر دارند که امام صادق( عليه السلام) درسنه 148 قمري وفات يافته است . بنابراين تاريخ تولد آن حضرت سه سال ويا سه سال واندي پيش ازسنه 80 بايد باشد و بدين ترتيب روايات وارده درميلاد امام را مي توان به سه گروه تقسيم کرد که قول ميانه همان 80 سال است وشايد آن نزديک به صحت باشد .امام صادق (عليه السلام) از منظر ديگران


مالك بن انس و امام صادق(عليه السلام)

مالك بن انس (97 ـ 179 ه.ق) يكى از پيشوايان چهارگانه اهل سنت و جماعت ورئيس فرقه مالكى است كه مدتى افتخار شاگردى امام صادق
(عليه السلام) نصيب وى شد . او در باره عظمت و شخصيت علمى و اخلاقى امام صادق(عليه السلام) چنين مى گويد:
( مدتى به حضور جعفربن محمد
(عليه السلام) مى رسيدم . آن حضرت اهل مزاح بود. همواره تبسم ملايمى برلب هايش نمايان بود.
هنگامى كه در محضرآن حضرت نام مبارك رسول گرامىاسلام
(صلّي الله عليه وآله) به ميان مىآمد, رنگ رخساره جعفر بن محمد (عليه السلام) به سبزى و سپس به زردى مى گراييد .
در طول مدتى كه به خانه آن حضرت آمد وشد داشتم, او را نديدم جزاين كه در يكى از اين سه خصلت و سه حالت به سر مى برد , يا اورادر حال نماز خواندن مى ديدم و يا در حالت روزه دارى و يا در حالت قرأت قرآن.
من نديدم كه جعفربن محمد
(عليه السلام) بدون وضووطهارت ازرسول خد(صلّي الله عليه وآله) حديثى نقل كند. من نديدم كه آن حضرت سخنى بى فايده و گزاف بگويد. او از عالمان زاهدى بود كه از خدا خوف داشت. ترس از خدا سراسر وجودش را فراگرفته بود.
هرگز نشد كه به محضرش شرفياب شوم, جزاين كه زيراندازى كه زير پاى آن حضرت گسترده شده بود , آن را از زيرپايش برمى داشت و زير پاى من مى گستراند.)

همو در سخنى ديگر درباره فضيلت وعظمت امام صادق
(عليه السلام) مى گويد:
هيچ چشمى نديده است وهيچ گوشى نشنيده است وبه قلب هيچ بشرى خطور نكرده است , مردى كه با فضيلت تر از جعفربن محمد
(عليه السلام) باشد.
حسين بن يزيد نوفلى مى گويد: از مالك بن انس فقيه شنيدم كه گفت:
به خداسوگند! چشمان من نديد عبادت فردى را كه از جهت زهد, علم, فضيلت, وورعبرترازجعفربن محمد
(عليه السلام) باشد. من به نزد اومى رفتم .او با روى باز مرا مى پذيرفت و گرامى مى داشت.
روزى از او پرسيدم: اى پسر پيامبر! ثواب روزه ماه رجب چه ميزان است؟ او درپاسخ روايتى از پيامبر نقل كر د. به خدا سوگند هرگاه چيزى ازكسى نقل كند درست وراست نقل مى كند. او در پاسخ گفت: پدرم از پدرش وازجدش واز پيامبر نقل كرده است كه ثواب روزه ماه رجب ايناست كه گناهانش بخشيده مى شود . سپس اينپرسش را درباره روزه ماه شعبان هم بيان كردم و حضرت همان پاسخ را داد.


ابـوحنفيه و امام صادق(عليه السلام)

( نعمان بن ثابت بن زوطى ) معروف به ( ابوحنيفه) (80 ـ 150 ه. ق.) پيشواى فرقه حنفى درباره عظمت امام صادق
(عليه السلام) گفته است: من فقيه تر وداناتر از جعفربن محمد(عليه السلام) نديده ام.
او داناترين فرد اين امت است.

همو درباره عظمت علمى امام صادق
(عليه السلام) بيان داشت: همانا دانشمندترين مردم كسى است كه به آرإ و نظريه هاى مختلف دانشوران در مسأل علمىاحاطه و تسلط داشته باشد.)
و چون جعفر بن محمد
(عليه السلام) اين احاطه را دارد, بنابراين او داناترين فرد است.
و نيز از او نقل شـده كه گفته است: ((لـو لاالسنتان لهلك نعمان )) يعنـى اگـر آن دو سال شاگـردى مـن نزد او نبود, نعمان هلاك مـى شد.

ابن شبرمه و امام صادق(عليه السلام)

عبدالله بن شبرمه بن طفيل ضببى معروف به ( ابن شبرمه) (72 ـ 144 ه . ق) قاضى و فقيه نامدار كوفه, درباره امام صادق
(عليه السلام) مى گويد:
به ياد ندارم حديثى را از جعفربن محمد
(عليه السلام) شنيده باشم جز اين كه در عمق جانم تإثير گذاشته باشد. از او شنيدم كه در نقل حديث مى گفت كه از پدرم و از جدم و از رسول خد(صلّي الله عليه وآله) اين روايت را نقل مى كنم. همو گفت: به خدا سوگند! نه جعفربن محمد(عليه السلام) درنقل روايات ازپدرش دروغ مى گفت ونه پدرش بر جدش دروغ مى گفت و نه او بر پيامبر(صلّي الله عليه وآله) .
يعنى آنچه كه درسلسله سند روايات جعفربن محمد
(عليه السلام) وجود دارد جملگى درست است.

جاحظ و امام صادق(عليه السلام)

( ابوبحرجاحظ بصرى ) (160ـ255 ه . ق) كه از دانشوران مشهور قرن سوم بود, درباره امام صادق
(عليه السلام) بيان داشت: جعفر بن محمد(عليه السلام) كسى بود كه علم و فقه آن حضرت جهان را پركرده است وگفته مى شود كه ابوحنيفه وسفيان ثورى از شاگردان او بودند.
همين درعظمت علمى آن حضرت كافى است.

همو در سخنى ديگر درباره فضيلت وعظمت امام صادق
(عليه السلام) مى گويد:
چشمه هاى دانش وحكمت را در روى زمين شكافت وبراى مردم درهايى از دانشگشود كه پيـش از او معهودنبـود وجهان از دانـش وى سرشار گرديد.


شهرستانى و امام صادق(عليه السلام)

ابوالفتح محمدبن ابى القاسم اشعرى معروف به(شهرستانى)(479ـ547 ه .ق) دركتاب گران سنگ(الملل و النحل) درباره عظمت امام صادق
(عليه السلام) مى نويسد:
امام صادق
(عليه السلام) درامور ومسايل دينى , از دانشى بى پايان و در حكمت, از ادبى كامل و نسبت به امور دنيا و زرق وبرق هاى آن, اززهدى نيرومندبرخورداربودوازشهوت هاى نفسانى دورى مى گزيد.

ابن حجر عسقلانى و امام صادق(عليه السلام)

شهاب الدين ابوالفضل احمدبن على مصرى شافعى , مشهور به ( ابن حجرعسقلانى ) (773ـ852 ه .ق)درباره امام صادق
(عليه السلام) مى گويد:
( جعفربن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب
(عليهم السلام) فقيهى است بسيار راست گفتار. ) ونيزمى نويسد: ابن عدى گفته است:
براى جعفربن محمد
(عليه السلام) احاديث و نسخه هاى بسياراست. اوازافراد موثق است.
ابن حبان او را در زمره ثقات قرار داده است و گفته است: جعفر بن محمد
(عليه السلام) از بزرگان اهل بيت رسول خد(صلّي الله عليه وآله) است وازجهت فقه,علم و فضل مقام بالايى دارد.
( نسايى ) در جرح و تعديل, امام صادق
(عليه السلام) را از افراد ( ثقه) معرفى كرده است.

ابن حجر هيتمى و امام صادق(عليه السلام)

شهاب الدين ابوالعباس,احمد بن بدرالدين شافعى , معروف به( ابن حجرهيتمى )(909ـ974 ه . ق)
در( صواعق المحرقه) درباره امام صادق
(عليه السلام) مى نويسد: مردم ازآن حضرت دانشهاى بسيارى فراگرفته اند . اين علومودانش ها توسط مسافران به همه جا راهياف تو سرانجام آوازه جعفربن محمد(عليه السلام) درهمه جا پيچيده شد.
عالمان بزرگى مانند ( يحيى بن سعيد) , ( ابن جريج), (مالك), (سفيان ثورى), (سفيان بن عينيه), (ابوحنيفه), (شعبه) و (ايوب سجستانى) از او حديث نقل كرده اند.


ميرعلى هندى و امام صادق(عليه السلام)

( ميرعلى هندى) كه ازعلماى نامدار اهل سنت است و در همين دوره معاصر مى زيست درباره عظمت علمى واخلاقى امام صادق
(عليه السلام) مى گويد: آرإ وفتاواى دينى تنها نزدساداتوشخصيت هاى فاطمى رنگ فلسفى به خود گرفته بود.
گسترش علم درآن زمان , روح بحث وجستجو را برانگيخته بود و بحث ها و گفتگوهاى فلسفى در همه اجتماعات رواج يافته بود. شايسته ذكر است كه رهبرى اين حركت فكرى را حوزه علمى اى كه در مدينه شكوفا شده بود, برعهده داشت.
ابن حوزه را نبيره على بن ابى طالب
(عليه السلام) به نام امامجعفر(عليه السلام) كه(صادق) لقب داشت, تإسيسكرده بود .او پژوهشگرى فعال و متفكرى بزرگ بود و با علوم آن عصر به خوبى آشنايى داشت ونخستين كسى بود كه مدارس فلسفى اصلى را دراسلام تإسيس كرد .
درمجالس درس اوتنها كسانى كه بعدها مذاهب فقهى را تإسيس كردند, شركت نمى كردند بلكه فلاسفه و طلاب فلسفه از مناطق دور دست در آن حاضر مى شدند.
(حسن بصرى ) موسس مكتب فلسفى ( بصره) و ( واصل بن عطا ) موسس مذهب ( معتزله),از شاگردان او بودند كه از زلال چشمه ى دانش او سيراب مى شدند.


عمربن مقدام و امام صادق(عليه السلام)

( عمربن مقدام ) ازعلماى معاصر امام صادق
(عليه السلام) درباره آن حضرت مى گويد: هنگامى كه جعفر بن محمد(عليه السلام) را مى ديدم, مى فهميدم كه اوازنسل پيامبران است.
خودم ديدم كه درجمره منى ايستاده بود و از مردم مى خواست كه از او بپرسند و از علم سرشار او بهره مند شوند...


ابن خلكان مـورخ مشهور و امام صادق(عليه السلام)

ابن خلدان درباره امام صادق
(عليه السلام) مي نويسد : او يكي از امامان دوازده گانه در مذهب اماميه و از بزرگان خاندان پيامبر است كه به علت راستي و درستي گفتار ، وي را صادق مي خوانند .
فضل و بزرگواري او مشهورتر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد .
ابو موسي جابر بن حيان طر طوسي شاگرد او بود .
جابر كتابي شامل هزار ورق تاليف كرد كه تعليمات جعفر صادق را در برداشت و حاوي پانصد رساله بود .
ابن خلدان همچنين مي نويسد : جعفر بن محمد
(عليه السلام) در صنعت كيميا ( شيمي ) از مهارت خاصي بهره مند بود ، ابو موسي جابر بن حيان طر طوسي ، شاگرد او بود .

شيخ مفيـد مـى نـويسـد

به قدري علوم از او نقل شده كه زبانزد مردم گشته و آوازه آن ، همه جا پخش شده است و از هيچ يك از افراد خاندان او، به اندازه او علوم و دانش نقل شده است .


دانشمند مسيحي

يكي از دانشمندان مسيحي درباره حضرت مي گويد :
امام صادق
(عليه السلام) سرمنشا مجموعه ابتكارات و افكار و روش هاي جديد است .
نويسنده كتاب (( مغز متفكر شيعه )) مك نويسد : امام صادق
(عليه السلام) شخصيتي است كه مذهب شيعه را از خطر نابودي نجات داد .
او بود كه نخستين بار نظريه (( بطليموس )) درموضع مركزيت كره زمين و گردش خورشيد به دور آن را مورد انتقاد قرار داد و مركزيت خورشيد را مطرح ساخت او نخستين كسي بود كه عقيده عناصر چهارگانه آب ، آتش ، خاك ، هوا را مطرح ساخت .
او نخستين پايه گذار عرفان در اسلام بود .
او پديدآورنده فرهنگ جامع شيعه بود .
او پايه گذار نئوري حركت تمام موجودات و ده ها نظريه جديد علمي بود كه تفصيل آن را در همان كتاب بايد مطالعه نمود .

 

 

وصايای امام صادق (عليه السلام)هنگام فوت

به نقل از کتاب احياگر تشيع
وصايای
اودر لحظه مرگ وصايایي چندي می نماید که برخي درامرامامت برخي درزمينه مسائل خانوادگي وبخشي درمورد عامه است.
- به فرزندان خود گفت: فَلا تَمُوتُنَّ اِلاُّ وَاَنتُم مُسلِموُن بکوشيد که جز مسلمان نميريد.
- به کسان وخويشان فرمود: اِنَّ شَفاعَتَنَا لاتَنالُ مَستَخِفّاَ بِالصَّلاةِ. شفاعت ما به کسي که نماز راکوچک بشمارد نمي رسد
- به خانواده خود وصيت کرد که پس ازمرگش تا چند سال درموسم حج درمني براي او مراسم عزاداري برپاکنند.
- دستور داد براي خويشان وکسان هديه اي بفرستند، حتي هفتاد دينار براي حسن افطس از خويشان او. وحسن افطس همان کسي است که با خنجر به امام حمله کرده بود ومي فرمود مي خواهد آيه قرآن رادرمورد صله رحم اجرا کند.
- درباره امام پس ازخود، امام کاظم(عليه السلام) رابراي چندمين بار منصوب کرد که او درآن هنگام براساس سندي بیست سال داشت.
- بخشي از سفارشهاي او درباره غسل وکفن وقبر خود بود که احکام اسلامي دراين زمينه وجود دارد.
- وبالاخره بخشي از وصيت راجع به مردم بود که روؤس آن دعوت به وقار وآرامش، حفظ زبان، پرهيز ازدروغ وتهمت ودشمني، دوري ازتجاوز کار، پرهيز ازحسادت وترک معاصي و... بود.

به نقل از کتاب صفحاتی از زندگانی امام
لحظه مرگ
امام صادق(عليه السلام)درآخرين لحظات حيات که مرگ را نزديک ديد،دستور داد که تمام خانواده وخويشان نزديکش برسربالينش جمع گردند وپس از آنکه همه آنان درکنار امام حاضر شدند، چشم بگشود وبه صورت يکايک آنها نظرافکند وفرمود:«ان شفاعتنا لاتنال مستخفاٌ بالصلوة»
اين وصيت امام ، دليل آن است که درآئين اسلام،نماز جايگاهي مهم دارد ، طوريکه امام درآخرين لحظه هاي زندگي ازميان هزاران مسئله فقط نماز راسفارش مي کند و اين نيست جزبراي اينکه امام صادق(عليه السلام)هادي امت وپاسدار دين است ونماز ازاين ديدگاه ازاهميت فراواني برخوردار مي باشد.
به نظر من راز اينکه امام خويشاوندان نزديکش رابه نماز سفارش مي کند، آن است که مردم ازآنان انتظار ارشاد وراهنمائي دارند ، پس تبليغ وتوصيه اين فريضه اززبان آنان مؤثرتراست.نکته دوم آنکه نزديکان امام ومنسويان عترت نپندارند که به علت قرابت و داشتن نسبت با پيامبر ازشفاعت او واوصياي گرامي اش بهره مند خواهند بود،اگرچه درعمل به برخي از احکام سهل انگار باشند.
امام صادق(عليه السلام)بدين وسيله خواستند بيان کنند که خويشاوندي با پيامبر (صلي الله عليه وآله)اگر توأم با انجام فرائض وتکاليف ديني نباشد ،سودي به آنان نخواهد داشت ، بلکه اين نسبت مسؤوليت ايشان را سنگين ترخواهد ساخت.
ام حميده مادر امام موسي کاظم و همسر امام صادق(عليهماالسلام)ازاين حال امام و شگفت بوده که چگونه امام به هنگام وفات نيز ازاين فريضه بزرگ غفلت نداشته است و هرگاه اين حال امام رابه ياد مي آورده مي گريسته است.
ازکارهاي عجيب امام درساعت رحلتش آنکه دستور داد براي تمام خويشاوندان نزديکش صله وتحفه اي فرستاده شود وحتي براي حسن افطس مبلغ هفتاد دينار فرستاد.
سالمه کنيز وخدمتکارآن حضرت پرسيد:«چگونه به مردي که بادشنه وخنجر به شما حمله آورده وقصد قتل شمارا داشته است ،چنين مبلغي راعطا مي فرمائيد؟»
امام درپاسخ فرمود:«مي خواهي مشمول اين آيه قرآن نباشم که فرمود:«وَالَّذينَ يَصِلُونَ مااَمُرَاللهُ بِهِ يُوصَلَ وَ يَخَشونَ رَبَّهُم وَيَخافُونَ سُوءِ الحِسابِ»(وآنان که فرمان خدارا در مورد صله رحم و دلجوئي ازخويشاوندان اجرا مي کنند وازخدايشان مي ترسند وازمحاسبه بد فرجام بيمناکند).اي سالمه!خداوند بهشت رابيافريد وبوي آن رابسيار خوش و مطبوع گردانيد که ازفاصله اي به مسافت دوهزار ساله به مشام مي رسد، ليکن عاق و کسي که قطع رحم کرده بوي آن را احساس نمي کند و درنمي يابد.
اين وصيت امام نيز بيانگراهميت صله رحم است ورفتار خود امام هم اينگونه بوده که باارحامش پيوند داشته وحتي باآنان که بااو بريده وبه قصد کشتنش به طرف او حمله کرده بودند به طريق نيکو رفتار کرد و مبلغي صله فرستاد، وبراستي که اين ، خلق و خوي انبياء واولياء است.

 

برنامه قتل امام صادق (عليه السلام)
سرانجام منصور نتوانست پيشرفت امام را ببيند و عظمت او را تحمل نمايد. طرح قتل او را از طريق مسموم کردن تهيه نمود.
اين نکته راناگفته نگذاريم که بني عباس درس مسموم کردن امامان رااز پيشوايان راستين خود، يعني بني اميه آموختند. معاويه بارها گفته بود خداوند ازعسل لشکرياني دارد و.. که غرض عسل مسموم بود که به خورد دشمنان خود ميداد.
منصور توسط والي خود درمدينه امام را با انگور زهرآلود به شهادت رساند وبعد حيله گرانه به گريه وزاري وعزاداري او پرداخت. اينکه درامر شهادت امام، منصور دست داشته جاي شکي براي ما نيست، زيرا که خود بارها گفته بود که او چون استخواني درگلويم گير کرده است.
شايد منصور جداً وقلباً دوست نداشت امام رابکشد ولي چه مي توان کرد که مقام است وسلطنت، پست است وموقعيت. مگر هرکسي ميتواند ازآن بگذرد؟ امرشهادت او را توسط منصور، برخي چون ابوزهره انکار کرد ه اند، بدليل ابراز تأسف منصور ازمرگ او وهم گفته اند که اين امر خلاف تحکيم پايه هاي حکومت او بود. ديگران هم همين افکار راداشته اند ويا برخي ديگر ازآن به ترديد ياد کرده اند. ولي باتوجه به سابقه برخورد واحضار وتهديد منصور، وبا توجه به اعمال زمامداران پس از او معلوم مي شود بني عباس چون بني اميه درخط امام کشي بودند وآنها شش تن ازامامان ما را مسموم کرده اند. آري او پس از قتل امام ابراز تأسف هم کرد وآن مصلحتي بود.

 


ویژه نامه های دیگر

دریافت نرم افزار های کتابخانه دیجیتال (اندروید و ویندوز)

فراخوان ارسال مقاله فصل‌نامه «کتاب مهر» ویژه تابستان

حماسه قتل امیرکبیر

مسابقه طرح جلد کتاب های انتشارات سوره مهر

کتاب، فرهنگ، اسلام

شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم گرامی باد

کتابخوانی باید سنّت رایج شود

فرهنگ سازمانی _ بخش اوّل

دوازدهمین سالگرد شهادت امير سپهبد علي صياد شيرازي

هجدهمین سالگرد شهادت سيد اهل قلم

ویژه نامه عید نوروز

گزیده ای از سخنان معصومین

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اهل قلم

میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)

دهه فجر از نگاه مقام معظم رهبری

ورود حضرت امام (ره) به ایران عزیز

کربلایی که من دیده ام ( بخش دوّم )

کربلایی که من دیده ام ( بخش اوّل )

دیار ملکوت (1)

حضرت امام رضا (ع)

هفته دفاع مقدس

رمضان ، ماه ميهماني خدا

روز خبرنگار

مهدی موعود (عج)

روز قلم

ویژه نامه ماه رجب

با تن پروري ذهني مبارزه كنيم

ورود آزادگان به میهن اسلامی

حضرت علی اکبر(ع)

امام حسین (ع)

سالگرد تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی گرامی باد

به مناسبت میلاد زهرای اطهر(س)

سند چشم‌انداز و مسئولیت فرهیختگان در فضای انتخابات

دیار ملکوت (2)

روز عرفه

عيد بر عاشقان مبارك

امام محمد تقی(ع)

ویژه نامه هفته بسیج

حضرت فاطمه معصومه(س)

درگذشت طاهره صفارزاده را تسلیت عرض می کنیم

امام جعفر صادق(ع)

روز جهانی کودک

عید سعید فطر

بعثت از نگاه رهبر

به مناسبت ماه رجب

درگذشت نادر ابراهيمي را تسلیت عرض می کنیم

لاله هاي خونين خرمشهر

روز احسان ونيكوكاري مبارك

تسليت

تبريك

تبريك

بمناسبت تولد حضرت زهرا (س)

تربیت

حضرت امام موسی کاظم (ع)

خواجه نصیرالدین طوسی

زندگی پربار خمینی کبیر (ره)

شهادت امام محمدباقر(ع)

شهید دکتر مفتح

شیخ مفید

شهادت آیت الله سیدحسن مدرس: روز مجلس

آیت الله سید محمدحسین طباطبایی

نیمایوشیج

آیت الله قاضی طباطبایی

امام حسن (ع)

وفات حضرت خدیجه(س)

بزرگداشت مولوی

روز جهانی سالمندان

روز جهانی جهانگردی

شهریار

روز سینما

ابوریحان بیرونی

حضرت امام سجاد (ع)

اولین مولود کعبه

حضرت زینب

نوری بر فراز دار

شیخ شهاب الدین سهروردی(شیخ اشراق)

علامه امینی

مجاهد بيدار

اما... آدم باش

تاریخچه ای از گل سرخ

مسيح قرن بيستم

فع‍ّال، جامع، معنوی

گزیده ای از شقایق نامه سید حسن حسینی

دولت تازه ؛چالشها، موانع و فرصتها

آگهی ویژه

گرامی باد یاد و نامت ...

جامعه فرهنگی و هنری کشور گوهر گرانبهایی را از دست داد

فرهنگ سازمانی _ بخش دوّم

به سوی عرفات

دیار ملکوت (3 و 4)

خلیج فارس

یادبود

 

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61729490