خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » یادداشت سردبیر

 

 
 

ادبیات داستانی از ابتدا تا امروز

محمدرضا سرشار

حوزۀ هنری، ورود به عرصۀ مطبوعات را با جنگهای «سوره» و «بچه‌های مسجد»، از ابتدای دهۀ 60 آغاز كرد. ج‍ُنگ سوره، هفت هنر را در بر می‌گرفت؛ اما زمان انتشار منظمی نداشت، و در واقع به صورت «گاهنامه» منتشر می‌شد. به گونه‌ای كه، خاصه در اواخر عمرش، گاه حداكثر سالی یك شماره منتشر می‌شد.
با انتشار چند مجلۀ ادبی ـ هنری شبه روشنفكری در نیمه دوم دهۀ شصت، چنین احساس شد كه دیگر «ج‍ُنگ»، آن هم به صورت گاهنامه، نمی‌تواند خلأ موجود در این زمینه را، پر كند. بلكه باید در پی تدارك مجله‌ای بود، كه حداقل ماهی یك شماره منتشر شود.در پی احساس این ضرورت، «ماهنامه سوره»، در اواخر سال 67 یا اوایل سال 68، به سردبیری سید محمد آوینی، پا گرفت و منتشر شد.
این مجله، در ابتدا، از همان چارچوب «جنگ سوره» پیروی می‌كرد، و هفت هنر را در بر می‌گرفت. به این ترتیب كه، صفحات مجله، به هفت بخش تقسیم می‌شد، كه هر بخش، با یك دبیر خاص، به یكی از هنرها اختصاص داشت.
نخستین دبیر بخش داستان مجلۀ سوره عبدالمجید حسینی‌راد بود؛ كه در اصل در رشتۀ نقاشی تحصیل می‌كرد؛ اما به طور شخصی، به ادبیات علاقه‌مند بود، و داستانهای كوتاهی نیز نوشته بود.
حدوداً در اوایل سال 1370، سید محمد آوینی به سبب بی‌نظمی‌ها و بی‌قاعدگی‌های حاكم بر بخش چاپ و انتشارات مجله در حوزه، از سردبیری سوره استعفا داد؛ و به فاصلۀ كوتاهی، برادرش سید مرتضی آوینی، كه به تازگی به حوزۀ هنری آمده بود، جانشین وی در این مجله شد؛ كه تا زمان شهادت (02 فروردین 1372) در این سمت، باقی ماند.
با رفتن سید محمد آوینی از سوره، برخی از دبیران سرویسهای این مجله نیز با وی رفتند یا تعویض شدند. از جملۀ این افراد، حسینی راد، دبیر بخش داستان مجله بود. در پی آن، سید مرتضی آوینی، از محمدرضا سرشار خواست تا برای مسئولیت بخش داستان، شخصی مناسب را به وی معرفی كند. وی، از میان شاگردان دورۀ اول كلاسهای آموزش داستان‌نویسی حوزه (در سال 65)، زهرا زواریان را، كه تا آن زمان، اثر مستقل چاپ شده‌ای نیز نداشت، برای تصدی این كار، معرفی كرد؛ و متعاقب آن، نامبرده، در آن بخش، مشغول به كار شد.
كمی بعد، چنین مطرح شد كه اختصاص حدود 10 تا 12 صفحه در هر ماه، به مقوله‌های نقد، آموزش، مباحث نظری داستانی، مصاحبه و داستان، برای موضوعی به این مهمی، كافی نیست. بنابراین، بهتر است به تدریج، مجله‌هایی مستقل، برای «بعضی» رشته‌های هفتگانۀ هنری و ادبی، منتشر شود.
سرپرست حوزه هنری، این پیشنهاد را پذیرفت؛ و به عنوان اولین قدم و نخستین نمونه، در آبان سال 71، بخش ادبیات داستانی مجلۀ سوره، به مجلۀ مستقل «ادبیات داستانی» تبدیل شد. علاوه بر سوره، سردبیری این مجله هم به عهدۀ سید مرتضی آوینی واگذار گردید؛ و زواریان نیز، به عنوان دبیر تحریریۀ «ادبیات داستانی»، به همكاری‌اش با آوینی، ادامه داد.
با شهادت سید مرتضی آوینی در فروردین 1372، به فاصله‌ای اندك، زم، حكم سردبیری ادبیات داستانی را به نام دبیر تحریریۀ آن، یعنی زواریان صادر كرد.
در دی ماه 1373، به دنبال اعتراضات بسیاری كه در میان طیف نیروهای متعهد ـ از داخل و خارج حوزه هنری ـ نسبت به خروج این مجله از مسیرِ اصلی تعیین شده و مقرر برای آن صورت گرفت، تذكراتی از سوی سرپرست حوزه به سردبیر این مجله داده شد؛ كه منجر به استعفای وی، و پذیرش این استعفا از سوی زم شد.
به دنبال آن، از شمارۀ 28 (بهمن 37) ادارۀ مجله ادبیات داستانی به شورای چهار نفرۀ سردبیری، شامل دكتر یعقوب آژند، حسین حداد، راضیه تجار و محمدرضا سرشار (رهگذر) واگذار شد.
با گذشت حدود یك و نیم سال، و با برخاستن زمزمۀ تبدیل مجله از «ماهنامه» به «فصلنامه»، از سوی انتشارات حوزه، به سبب مشكلات مالی، سرشار به عنوان اعتراض به این امر، از شورای سردبیری «ادبیات داستانی» استعفا داد. در نهایت، ماهنامه، و به فاصله‌ای اندك، «فصلنامه» ادبیات داستانی، با شورای سردبیری دو نفرۀ آژند ـ تجار، تا اوایل سال 1379 به كار خود ادامه داد؛ كه البته، در این فاصله، گاه نیز به دو فصلنامه تبدیل می‌شد، و در یك سال، بیش از سه شماره از آن، منتشر نمی‌گردید. در این مدت، محمدرضا سرشار، به عنوان مشاور ادبی و نمایندۀ مدیر مسئول ـ زم ـ نظارت بر مطالب مجله را ـ قبل از چاپ ـ بر عهده داشت.
در سال 79، پس از یك وقفۀ كوتاه، سردبیری «فصلنامۀ ادبیات داستانی» به محمدجواد جزینی ـ دیگر شاگرد دورۀ اول كلاس آموزش رسمی داستان‌نویسی حوزه ـ واگذار گردید؛ و قرار شد مجله، مجدداً به صورت «ماهنامه» انتشار یابد.
با انتشار پنج شماره از مجله به صورت جدید ـ در فاصلۀ زمانی‌ای كمتر از یك سال ـ از خارج تغییراتی در سطح سازمان تبلیغات اسلامی صورت گرفت، كه منجر به بركناری زم و واگذاری مدیریت حوزه هنری به مهندس بنیانیان شد. متعاقب آن، و پس از یك وقفۀ كوتاه، این بار، «ادبیات داستانی»، با همان صورت ماهنامه، به سردبیری شورایی متشكل از سمیرا اصلان‌پور، محمدرضا سرشار (رهگذر) و احمد شاكری، به كار خود ادامه داد. به فاصله‌ای كمتر از یك سال، اصلان‌پور به سبب نداشتن فرصت كافی، از این شورا استعفا داد؛ و از آن زمان تا كنون، مجله، با شورای سردبیری دو نفرۀ سرشار ـ شاكری به كار خود ادامه داده است.
كل شماره‌های منتشرۀ این مجله، از سال 71 تا 97 (دوران مدیریت حجت‌السلام زم بر حوزه هنری)، 59 شماره بود. كه این تعداد، در فاصلۀ زمانی سه و نیم ساله از نیمۀ سال 80 تا پایان 84، به 100 شماره (04 شماره اضافه) رسیده است.
هدف از انتشار ادبیات داستانی، ارائه آموزشها، مباحث نظری، نقدها، مصاحبه‌ها، گزارشها، اخبار و داستانهای ارزشمند و مفید برای هنرجویان رشته‌های مختلف مرتبط با ادبیات و نویسندگان متعهد، به قصد ارتقا و رشد آگاهی و دانش و بینش آنان در این عرصه، نیز رصد مكاتب و جریانهای ادبی رایج در داخل كشور و خارج از آن، در گذشته و به ویژه حال است.
در این مسیر، در دوره جدید مدیریت سازمان تبلیغات و حوزه هنری و آخرین شورای سردبیری ادبیات داستانی، این مجله، هرگز خنثی، تابع و مستحیل در جریانهای كاذب و انحرافی ادبی ـ هنری غالب روز نبوده، بلكه همواره موضعی تحلیلی، انتقادی و روشنگرانه در قبال آنها داشته است. به گونه‌ای كه از این نظر، در میان همۀ مجلات ادبی و هنری، ـ حتی مجلات منتشره توسط خود حوزه هنری ـ كاملاً ویژه و منحصر به فرد، عمل كرده است.

(شمارۀ صد مجلۀ ادبیات داستانی را در بخش ویژۀ این مجله در پایگاه سوره مهر مطالعه نمایید.)

 


یادداشتهای گذشته

بهار و حکایت آن بیست و صفر شماره / حیدر ایمنی: / 28 اسفند 1392

به مدد حق و تلاش کارکنان سوره مهر عافی‌ها و حسینی پورها شناخته شدند* / حیدر ایمنی: / 20 اسفند 1392

نقش مدارس و نظام آموزشی / حیدر ایمنی / 11 دى 1392

ترویج در گرو مسئولیت اجتماعی / حیدر ایمنی / 11 آبان 1392

مسئولیت اجتماعی از نظر تا عمل / حیدر ایمنی / 1 مهر 1392

افسون هوشمندها و نسل امروز / حیدر ایمنی / 26 مرداد 1392

از بد حادثه اینجا به پناه نیامده ایم / / 19 تير 1392

سورة مهر شایسته تقدیر رهبر معظم انقلاب / حیدر ایمنی / 22 ارديبهشت 1392

شکفتن دوبارۀ نشر / حیدر ایمنی؛ مدیر روابط عمومی سوره مهر / 22 اسفند 1391

توجه به نشر دیجیتال / حیدر ایمنی؛ مدیر روابط عمومی سوره مهر / 26 مهر 1391

سهم تولید ملی از محصولات فرهنگی و هنری و ادبی کودکان و نوجوانان / محمد حمزه زاده / 31 خرداد 1391

هنرِ روابط‌عمومی / حیدر ایمنیِ؛ مدیر روابط عمومی / 25 ارديبهشت 1391

نشانه‌هایی از تحول نشر / محمد حمزه زاده / 22 فروردين 1391

بازنگاهی به عرضه کتاب در سوپرمارکت‌ها / / 18 مهر 1390

همدمی کتاب با سینما / / 22 مرداد 1390

نویسندگان ایرانی برج عاج نشین نیستند / محسن مومنی شریف* / 15 تير 1390

سال جهاد اقتصادی و وظیفه فعالان بازار فرهنگ و هنر / محمّد حمزه زاده / 3 فروردين 1390

اندر مناقشه اقتصاد و فرهنگ / / 21 آذر 1389

«بسته كتاب خانواده» تمام كشور را در بر مي‌گيرد / محمد حمزه زاده / 4 آبان 1389

توضیحی درباره مردگان باغ سبز / محمّد حمزه زاده / 23 مهر 1389

نويسندگان و هنرمندان بايد دست به روشنگري بزنند / محسن مومنی / 23 شهريور 1389

ضرورت پاسخگویی به نسل امروز درباره دفاع مقدس / محسن مومنی شریف / 15 شهريور 1389

شبی که جهل بشر در شمشیر کفر نمایان شد / اسدالله بقایی؛ نویسنده،شاعر و استاد دانشگاه / 8 شهريور 1389

آب و آتش / محمّد حمزه زاده / 29 تير 1389

اهل قلم وجدان بیدار مردم اند / محسن مومنی / 14 تير 1389

مبارک است آقای پرویز! / محمّد حمزه زاده / 6 تير 1389

آغازیک حرکت عظیم / / 20 خرداد 1389

چه كسي رييس حوزه هنري شده است؟ / / 10 ارديبهشت 1389

كتاب، مخاطب ايراني،روابط عمومی / حیدر ایمنی / 19 فروردين 1389

مخاطب، نشر الكترونيك و كتاب گويا / / 4 اسفند 1388

پیش فرض های تبلیغ کتاب / / 6 بهمن 1388

از اینهمه اشتراک نظر در ماموریت فرهنگیمان خرسندم / / 27 دى 1388

خانواده ای به نام سوره مهر / / 9 آذر 1388

دلایل پر فروش شدن کتاب دفاع مقدس از نگاه ارتباطی / / 20 مهر 1388

مخاطب، نشر الكترونيك و كتاب گويا / / 18 شهريور 1388

قیمت گذاری کتاب اصلی نادیده در صنعت نشر / حیدر ایمنی / 27 مرداد 1388

فروشگاه‌هاي بزرگ كتاب چرا، چگونه و كجا تأسيس مي‌شود؟ / محمد حمزه زاده / 17 خرداد 1388

بازآفرینی ؛ تالیف دوباره یا دست دوم نویسی؟ / / 16 فروردين 1388

«مهر» از آغاز تا كنون / حیدر ایمنی / 27 اسفند 1387

بازآفرینی؛ فرصتي برای دوباره ديده شدن / / 21 بهمن 1387

مجموعه سازي كتاب ها در سوره مهر / / 12 دى 1387

ویراستاری ؛ تخصصی که هنوز باورش نداریم / / 28 آبان 1387

افروغ و مجموعه گفتارهاي فرهنگي-سياسي / / 25 آبان 1387

رمان دفاع مقدس و راهی که باید پیموده شود / روابط عمومی / 11 آبان 1387

باردیگر درباره اهمیت کتابخوانی / حيدر ايمني / 17 تير 1387

مهمترين مسائل نشر كشور ،موانع و راه حل ها / محمّد حمزه زاده / 6 خرداد 1387

تأسيس مدرسه كارگاهي توزيع محصولات فرهنگي / / 26 اسفند 1386

شعر جوان رو به رشد است / / 4 اسفند 1386

انتشار آثار برتر داستاني در خارج از كشور / محمد حمزه زاده / 6 بهمن 1386

ظهر عاشورا / اسدالله بقايي / 30 دى 1386

باز آفرینی آثار فاخر به زبان کودک و نوجوان / محمد حمزه زاده / 11 دى 1386

شنبه بازارها و مسأله عرضه كتاب در كشور / محمد حمزه زاده / 28 آبان 1386

کتابداران ،کتاب رسان يا اطلاع رسان؟ / روابط عمومي / 13 آبان 1386

« رمان»و امید های بازیافته / محمد حمزه زاده / 29 مهر 1386

تنوع در تبليغ / روابط عمومي / 28 مهر 1386

آموزش هنر و چالش‌های پیش رو / حسن بنيانيان (نويسنده مهمان) / 13 مرداد 1386

مروري بر عوامل پرفروش شدن يك كتاب / حيدر ايمني / 16 تير 1386

سوپر ماركت كتاب / محمّد حمزه زاده / 7 خرداد 1386

نمایشگاه یا بازار؟ / محمّد حمزه زاده / 16 اسفند 1385

طرح تجميع آثار نويسندگان، چرا و چگونه؟ / محمّد حمزه زاده / 5 اسفند 1385

ما کجای صداقت ایستاده ایم؟ / سرمقاله ماهنامه صحنه / 20 دى 1385

امام (ره) پرچمدار اسلام ناب / سید حسن نصرالله / 15 آذر 1385

هنوز فرصت هست / محمدرضا سرشار / 24 آبان 1385

« فطر» فلسفه دينداری است / / 1 آبان 1385

مسجد؛کارکرد نو در عرصه ادبیات و فرهنگ / / 2 شهريور 1385

سه پرسش! / محمد صادق مرکبی(دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش _ مشهد) / 28 مرداد 1385

فخر موسیقی به موسیقیدان است / رضا مهدوی / 21 مرداد 1385

ادبیات داستانی از ابتدا تا امروز / محمدرضا سرشار / 15 مرداد 1385

مقدمات رويش! / محمد صادق مرکبی(دبير دومين جشنواره سراسري فيلم كوتاه ديني رويش) / 10 مرداد 1385

چرا امشب غزل در قالب مضمون نمی‌گنجد؟ / محمد علی عجمی(شاعر تاجیک) / 31 تير 1385

باشگاه یا بنگاه؟ / محمّد حمزه زاده / 14 خرداد 1385

داستان این پنج نفر / محمّد حمزه زاده / 14 ارديبهشت 1385

بشکن دوباره هسته را! / علیرضا قزوه / 22 فروردين 1385

"رمان" و امیدهای بازیافته / محمّد حمزه زاده / 13 فروردين 1385

گاهى شهيد شدن آسان‌تر از زنده ماندن است! / / 8 فروردين 1385

كربلا بر شما مبارك باد! / مرتضي اميري اسفندقه / 1 فروردين 1385

مهر در آستانه تحول / / 20 اسفند 1384

حکومت اسلامی و انحرافات مذهبی / / 6 اسفند 1384

چهارشنبه سیاه / حیدر ایمنی کوهی / 4 اسفند 1384

بله آقای وزیر! / / 25 بهمن 1384

این عرب بد! / / 18 بهمن 1384

نمایشگاه کتاب تهران، بودن یا نبودن _ 2 / محمّد حمزه زاده / 25 دى 1384

نمایشگاه کتاب تهران، بودن یا نبودن / محمّد حمزه زاده / 12 دى 1384

کاروان"راهیان نور" و چند نکته / محمّد حمزه زاده / 28 آذر 1384

دلم برایت تنگ می شود! کجایی تو؟ / محمّد حمزه زاده / 15 آذر 1384

یاد باد آن روزگاران یاد باد / اسدالله بقائی نایینی / 8 آذر 1384

به مناسبت هفته «کتاب و کتابخوانی» / / 2 آذر 1384

سینما از تانك، قوی‌تر است / / 29 آبان 1384

نفس سبز / مصطفی محدثی خراسانی ( سردبیر میهمان) / 2 آبان 1384

خواب برره ای سیما! / / 23 مهر 1384

به بهشت رسیده ایم / / 12 مهر 1384

سرسرای سینه‌ها را رنگ خاموشی گرفت / مصطفی محدثی خراسانی( سردبیر میهمان) / 2 مهر 1384

سلام بر تو / / 28 شهريور 1384

«نا‌مفهومی» در شعر «عین مفهوم» است! (به مناسبت روز شعر و ادب فارسی) / / 26 شهريور 1384

در شرح یک وظیفه مضاعف / وحید جلیلی ( سردبیر میهمان) / 19 شهريور 1384

رسانه ملّی در آستانه تحول ؟! / / 8 شهريور 1384

بگذاریم كه حرمت «انتخاب» برجا بماند / / 30 مرداد 1384

امروز عدالتخواه شده‌اند! فردا...؟ / / 4 مرداد 1384

مزار فاطمه در دل مشتاقان خاندان آل علی است / به قلم اسدالله بقایی نایینی / 18 تير 1384

قسم به جان قلم‌خورده‌ام / به قلم اسدالله بقایی نایینی / 15 تير 1384

هیجان و التهاب، جای خود را به متانت و رفاقت و همکاری بدهد / پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی / 4 تير 1384

روزی برای زندگی / / 31 خرداد 1384

معیار های انتخاب رییس جمهور / گزیده ای از سخنان امام خمینی / 26 خرداد 1384

از یاد « شهدا » تا تصویر « لک لک »ها چقدر راه است؟! / / 13 خرداد 1384

سند چشم‌انداز و مسئولیت فرهیختگان در فضای انتخابات / دکتر حسن بنیانیان ( سردبیر میهمان ) / 8 خرداد 1384

چینه‌‌دان مرغ! / بقایی نایینی اسدالله (سردبیر میهمان) / 2 خرداد 1384

همچنان نشسته ایم و غافل ایم! / / 28 ارديبهشت 1384

ما و نمایشگاه کتاب تهران / محمّد حمزه زاده / 14 ارديبهشت 1384

مديريت بر اساس صندوق شکايات / محمّد حمزه زاده / 26 فروردين 1384

از شمار دو چشم یک تن کم! / / 8 فروردين 1384

كتاب، فرهنگ، اسلام / به قلم دکتر سیّدمهدی خاموشی ( نویسندۀ میهمان ) / 26 اسفند 1383

وقتی شهرداری اهل «فرهنگ» می شود!! / / 18 اسفند 1383

زلزلۀ زرند / اسدالله بقائی نایینی / 6 اسفند 1383

تهدیدهای بوش با كدام هدف صورت می‌گیرد؟ / / 18 بهمن 1383

در حاشیه یك یادداشت / / 14 بهمن 1383

به بهانه پخش ترانه « ابی » از سیمای جمهوری اسلامی ایران / / 27 دى 1383

چرا تولید فرهنگی عقیم است (1) / / 19 دى 1383

خطاب به میوه‌چینان باغ فرهنگ / بنیانیان حسن ( سردبیر میهمان ) / 5 دى 1383

خبرت هست كه... / بقایی نایینی اسدالله ( سردبیر میهمان ) / 2 دى 1383

چرا مهر؟ / / 21 آذر 1383

آیا کتاب غذای روح است؟ / امیر حسین سنایی(نویسنده میهمان) / 1 آذر 1383

 

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61856387