خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

هنر تجريدي‌

 


اشاره:


از مميزات‌هنر اسلامي‌كاهش‌تعينات‌و تشخصاتي‌است‌كه‌هنر مسيحي‌بر اساس‌آن‌تكوين‌يافته‌است‌. اساس‌هنر مسيحي‌تذكر خداوند بر روي‌زمين‌است‌و به‌عبارتي‌تجسم‌لاهوت‌در ناسوت‌، از اينجا تمام‌همّ هنر مسيحي‌در تأكيد بر صورت‌مسيح‌و مريم‌و قديسين‌كه‌مظهر اين‌تجسم‌اند تماميت‌مي‌يابد. «ارنست‌كونل‌» هنرشناس‌غربي‌دربارة‌اين‌مميزه‌چنين‌مي‌گويد: «تقوايي‌هراس‌آلود مانع‌گرديد كه‌علاقه‌به‌واقعيات‌و گرايش‌به‌سوي‌كثرات‌بتواند موانع‌را از پيش‌پا بردارد و اين‌موضوع‌باعث‌به‌كار بردن‌طرحهايي‌تزييني‌گرديد كه‌خود ملهم‌از واقعيت‌بود. مخالفت‌با گروندگان‌به‌سوي‌طبيعت‌آن‌چنان‌در طبع‌فردفرد مسلمانان‌رسوخ‌كرده‌بود كه‌حتي‌بدون‌تذكرات‌مؤكد پيامبر 9 هم‌مي‌توانست‌پابرجا بماند. به‌اين‌علت‌فعاليت‌استادان‌هنر اسلامي‌فقط‌محدود به‌كارهاي‌معماري‌و صنايع‌مستظرفه‌مي‌شود و به‌علت‌فقدان‌نقاشي‌و مجسمه‌سازي‌آن‌طور كه‌در مراحل‌اوليه‌هنر اروپايي‌قرار گرفته‌بود مورد توجه‌نشد يعني‌صنايع‌مستظرفه‌پيشاپيش‌از نقشي‌كه‌در راه‌خدمت‌به‌عهده‌داشت‌بيرون‌كشيده‌شد و از نظر ظرافت‌تكنيكي‌و فرم‌در جهت‌درخشاني‌پيش‌مي‌رفت‌.
تقوا و ورع‌هراس‌آلود در حقيقت‌و به‌اصطلاح‌صحيح‌تر خوف‌اجلال‌است‌كه‌مبناي‌تقوي‌و ورع‌الهي‌است‌و در برابر عظمت‌و جلال‌الهي‌كه‌اسقاط‌اضافات‌از آدمي‌مي‌كند، هرگونه‌تشبيه‌و خيال‌و ابداع‌تصوير براي‌خداوند و كروبيان‌و اولياء و انبياء را از آدمي‌دور مي‌سازد.
به‌هر تقدير دوري‌از طبيعت‌محسوس‌و رفتن‌به‌جهاني‌وراي‌آن‌با صور تمثيلي‌از اشكال‌هندسي‌نباتي‌و اسليمي‌و ختايي‌و گره‌ها به‌وضوح‌به‌چشم‌مي‌آيد. وجود مرغان‌و حيوانات‌اساطيري‌بر اين‌حالت‌ماوراءطبيعي‌در نقوش‌افزوده‌است‌. وجود چنين‌تزئيناتي‌با ديگر عناصر از نور و حجم‌و صورت‌، فضايي‌روحاني‌به‌هنر اسلامي‌مي‌بخشد. اين‌مميزه‌در حقيقت‌گاهي‌از صور خيالي‌قصص‌اسلامي‌به‌ نقوش‌تسري‌پيدا مي‌كند. اين‌صور كه‌وصف‌عالم‌و آدم‌و مبدأ عالم‌و آدم‌مي‌كنند، در قلمرو هنر اسلامي‌در آغاز در شعر و حكايات‌جلوه‌گر شده‌است‌، و حتي‌مشركين‌قرآن‌را در زمره‌اشعار و پيامبر را شاعري‌از شاعران‌انگاشتند.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61538801