خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

منابع‌جدید غربی‌هنر

 


اشاره:


در حالی‌كه‌آثار فرهنگ‌یونانی‌، ایرانی‌و غیره‌به‌صورت‌مكتوب‌به‌تعداد انگشت‌شمار ترجمه‌شده‌بود، بسیاری‌از قصور و مساجد كه‌در حقیقت‌مستجمع‌جمیع‌هنرهای‌آن‌عصر بود متأثر از سبك‌یونانی‌ـ بیزانسی‌و ایرانی‌ساخته‌شده‌بود و معماران‌آن‌نیز خود زردشتی‌ایرانی‌و مسیحی‌یونانی‌بودند. در عصر ورود معارف‌و صنایع‌جدید به‌ایران‌نیز صنعت‌اسلحه‌سازی‌و هنرهای‌غربی‌سریعتر از فلسفه‌و علوم‌(تقریباً دویست‌سال‌قبل‌از آن‌) وارد ایران‌شد، چنانكه‌محبوبی‌اردكانی‌نویسندة‌كتاب‌آشنایی‌با مظاهر تمدن‌غربی‌در ایران‌می‌نویسد: «در زمینة‌هنر و نقاشی‌نخستین‌هنرمند ایرانی‌كه‌صورت‌فرنگی‌را در عجم‌تقلید كرد و شایع‌ساخت‌«مولانا محمد سبزواری‌» فرزند شیخ‌كمال‌، نقاش‌معروف‌شاه‌تهماسب‌و شاه‌اسماعیل‌دوم‌بود.
از این‌رو نقاشی‌نخستین‌هنر اروپایی‌است‌كه‌در ایران‌تقلید شده‌است‌، از میان‌مظاهر علم‌و هنر جدید، بیش‌از همه‌قابل‌انتقال‌و تقلید بود و قضا را شاه‌عباس‌هم‌خیلی‌مایل‌بود كه‌صورت‌فرمانروایان‌اروپا و افراد آنان‌را ببیند و بشناسد و خود این‌امر به‌پیشرفت‌نقاشی‌به‌رسم‌فرنگی‌یعنی‌نقاشی‌با سایه‌روشن‌و استفاده‌از علم‌مناظر و مرایا كمك‌كرد. سفرای‌خارجی‌تابلوهای‌متعددی‌به‌عنوان‌هدیه‌برای‌شاه‌می‌آوردند، اكنون‌اثری‌از این‌آثار محفوظ‌نمانده‌است‌. با توسعة‌روابط‌ایران‌و اروپا چندین‌نقاش‌اروپایی‌نیز به‌ایران‌آمدند و در دستگاه‌پادشاهان‌صفوی‌به‌كار مشغول‌شدند و اعتبار یافتند. از آنهاست‌«فیلیپ‌آنجل‌» و «جان‌لوكاست‌هلست‌» كه‌در سال‌1035 به‌ایران‌آمدند و در نزد پادشاه‌محبوبیتی‌پیدا كردند. دیگر «جوست‌لامپ‌» كه‌تابلوهای‌نفیسی‌برای‌خاندانهای‌اشراف‌ایرانی‌نقاشی‌ كرده‌است‌.
خود شاه‌عباس‌دوم‌هم‌به‌نقاشی‌علاقه‌داشت‌و از اروپائیان‌تعلیم‌می‌گرفت‌و هم‌او بود كه‌برای‌نخستین‌بار چند جوان‌ایرانی‌را به‌اروپا فرستاد تا نقاشی‌جدید را فراگیرند. از آن‌جمله‌است‌«محمد زمان‌» پسر حاجی‌یوسف‌كه‌شرح‌حال‌و آثار او در كتب‌اروپایی‌ذكر شده‌و انعكاس‌یافته‌است‌.» به‌هر حال‌چنانكه‌تمدن‌اسلامی‌ابتدا با صنایع‌و هنرهای‌بیگانه‌آشنا شده‌و درس‌صنعت‌و هنر آموخته‌، ناشی‌از سهولت‌تغییر ماهیت‌آن‌بوده‌است‌. روح‌دینی‌به‌سرعت‌در آنها تغییر ایجاد می‌كرده‌است‌كه‌البته‌این‌امر مدتها طول‌كشیده‌تا هنری‌با روح‌دینی‌در عالم‌اسلامی‌تكوین‌یابد با این‌وجود بخشی‌از صنایع‌و هنرها روح‌ممسوخ‌دنیوی‌خود را حفظ‌كردند و مجدداً سر برآوردند.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61859150