خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

وحدت‌شئون‌فرهنگی‌ـ تمدنی‌در ادوار تاریخی‌

 


اشاره:


از دیگر مسائل‌مهمی‌كه‌باید در هر دوره‌فرهنگی‌و تاریخی‌مورد توجه‌قرار گیرد كلیت‌شئون‌فرهنگی‌در تابعیت‌از صورت‌نوعی‌و كل‌فرهنگی‌حاكم‌بر آن‌دوره‌است‌. و این‌همان‌قول‌به‌اصالت‌وحدت‌(مونیسم‌) فرهنگی‌در مقابل‌اصالت‌كثرت‌(پلورالیسم‌) فرهنگی‌است‌.
به‌این‌تفصیل‌كه‌تمام‌شئون‌فرهنگی‌، در یك‌جامعه‌به‌رنگ‌و صبغه‌صورت‌نوعی‌و معرفت‌حاكم‌و غالب‌در آن‌دوره‌درمی‌آیند، حتی‌بیماریها و ورزش‌نیز تابع‌كل‌غالب‌در فرهنگ‌می‌شود، تا آنجا كه‌در یك‌تمدن‌بیماریها و ورزشهای‌خاصی‌بروز و ظهور می‌كند. نظریة‌كثرت‌فرهنگی‌كه‌امروز برخی‌نویسندگان‌فلسفی‌و سیاسی‌جهان‌ از آن‌دفاع‌می‌كنند همان‌نظریه‌جدایی‌دیانت‌از علم‌، هنر، سیاست‌و غیره‌است‌، كه‌تابعان‌این‌دسته‌از فلاسفه‌در جهان‌سوم‌با ابتدای‌به‌قول‌كثرت‌و پلورالیسم‌ـ هرگونه‌توحید و وحدت‌شئون‌فرهنگی‌را رد می‌كنند.

اشپنگلر در ادوار فرهنگی‌بنابر روح‌غالب‌بر فرهنگ‌، قائل‌به‌همنوایی‌و هماهنگی‌ارگانیكی‌میان‌شئون‌تمدنی‌است‌. او می‌نویسد: «آیا كسی‌می‌داند كه‌میان‌محاسبه‌دیفرانسیل‌و اصول‌حكومت‌سلطنتی‌عهد لویی‌چهاردهم‌؛ میان‌شكل‌دولت‌عهد عتیق‌در پولیس‌یونانی‌و هندسة‌اقلیدس‌؛ میان‌پرسپكتیو فضا در نقاشی‌مغرب‌زمینی‌و چیره‌گشتن‌بر مكان‌از طریق‌راه‌آهن‌، تلفن‌و سلاحهای‌دوربرد؛ میان‌«كونترپوئن‌»، موسیقی‌و سیستم‌اقتصادی‌اعتبارات‌، ارتباطی‌عمیق‌از حیث‌صورت‌وجود دارد».
بر این‌اساس‌وجوه‌ارگانیك‌یك‌فرهنگ‌اصالت‌و فردیت‌یك‌قوم‌یا تمدن‌را نیز معین‌می‌كند و روح‌یك‌فرهنگ‌جسم‌متكثر تمدن‌را وحدت‌می‌بخشد.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61538878