خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

دوره‌جدید

 


اشاره:


با حقیقت‌دورة‌جدید، متفكران‌و شاعران‌این‌دوره‌به‌انسان‌در حكم‌دائرمدار عالم‌اصالت‌می‌دهند. از اینجا الهامات‌ربانی‌دیگر نمی‌تواند در برابر فرهنگ‌انسانی‌(اومانیسم‌) اصالت‌داشته‌باشد. در ذیل‌چنین‌تفكری‌تاریخ‌تلاش‌و كوشش‌بشر است‌، «جهان‌واقع‌»، «خدا» و «خدایان‌» همه‌تابع‌اندیشه‌و فكر انسانی‌اند. عالم‌واقع‌هم‌ما هستیم‌و نیز همین‌ما هستیم‌كه‌به‌آن‌صورت‌و واقعیت‌می‌بخشیم‌(در فلسفه‌كانت‌انسان‌به‌جای‌واهب‌الصور می‌نشیند). در این‌ دوره‌اعتقاد به‌خدا بشرمدارانه‌و خودبنیادانه‌است‌، و اگر خدایی‌در فلسفة‌فلاسفه‌مشاهده‌می‌شود، خدایی‌است‌در ذیل‌اصالت‌انسان‌و از این‌نظر، این‌دوره‌را آنتروپوسانتریسم‌تعبیر كرده‌اند، یعنی‌انسان‌مداری‌یا مذهب‌اصالت‌انسان‌؛ صورت‌معرفت‌این‌دوره‌«آنتروپولوژی‌» است‌.
دوره‌جدید با ترك‌صورت‌نوعی‌قرون‌وسطی‌آغاز می‌شود. امتیاز این‌تمدن‌از سایر تمدنها همان‌اومانیستی‌است‌كه‌از رنسانس‌بر فرهنگ‌بشری‌مسلط‌شد. این‌صورت‌نوعی‌كه‌فعلاً در همه‌جهان‌چونان‌صورت‌الصور است‌، ذات‌تفكر دنیوی‌است‌و حوالت‌تاریخی‌دورة‌جدید تلقی‌می‌شود و مبنای‌آن‌بر خودبنیادی‌یعنی‌نیست‌انگاری‌مضاعف‌است‌. بر بنیاد این‌نیست‌انگاری‌است‌كه‌بشر خود را بنیاد هر امر و هر چیزی‌می‌انگارد.
با توجه‌به‌مراتب‌فوق‌، هنر جدید جز از بشر و انسان‌دورافتاده‌و مهجور از درگاه‌خدا سخنی‌نمی‌گوید. خدا نیز در اینجا صورت‌بشری‌به‌خود می‌گیرد. پس‌در هنر جدید كه‌وجه‌نخستین‌هنر دینی‌ماقبل‌یونانی‌را نیست‌می‌انگارد با رجوع‌خودبنیادانه‌به‌یونان‌و روم‌صورت‌نوعی‌جدید را بر همه‌هنرهای‌قدیم‌می‌زند.
اصلاً سنگ‌بنای‌هنر جدید بر «اومانیسم‌» گذاشته‌شده‌است‌. این‌نحلة‌باطل‌هنری‌هرچه‌پیش‌می‌رود چون‌اصل‌آن‌بر دور شدن‌از جهان‌است‌، قربش‌با نفس‌اماره‌بیشتر می‌شود. همین‌است‌كه‌هنر معاصر بیشتر امور را به‌نحوی‌با انانیت‌و نحنانیت‌انتزاعی‌نموده‌و از انضمام‌و همبستگی‌با امور انضمامی‌خارج‌دست‌برمی‌دارد و غالباً ظهورات‌نفس‌اماره‌بشر جدید را بیان‌می‌كند و بدین‌جهت‌است‌كه‌می‌بینیم‌هنر جدید به‌نهایت‌زشت‌است‌و اكثر صور خیالی‌اش‌همان‌اشكالی‌است‌كه‌در قدیم‌شیاطین‌را آنطور می‌كشیدند. این‌به‌جهت‌شیطانی‌شدن‌درون‌بشر امروزی‌است‌. او چون‌نفس‌پرست‌است‌، هرقدر كه‌به‌درون‌خودش‌می‌رود زشتتر می‌شود. حتی‌كثیری‌از تابلوهای‌جدید از تمامی‌اشباح‌و صوری‌كه‌در قدیم‌برای‌شیاطین‌كشیده‌اند زشتتر و مشمئزكننده‌تر است‌.
در آغاز جهان‌بیرون‌با صورتی‌نفسانی‌مورد محاكات‌و ابداع‌هنر كلاسیك‌و رمانتیك‌جدید بود اما به‌تدریج‌غلبه‌با محاكات‌و ابداع‌جهان‌درونی‌و نفسانیات‌صرف‌مطلوب‌گردید.
به‌هر تقدیر طی‌چهار دوره‌تاریخی‌، صورتهای‌نوعی‌مختلفی‌بر فرهنگ‌و تمدن‌بشری‌حاكم‌گردیده‌است‌. چنانكه‌دیدیم‌در دوره‌جدید غلبه‌با صورت‌نوعی‌بشری‌است‌كه‌باید از آن‌به‌عنوان‌آخرین‌صورت‌غرب‌نام‌برد. در آنجا كه‌سخن‌از حقیقت‌شرق‌گفتیم‌و آن‌را مستور در حجب‌متعدد تلقی‌كردیم‌، باید این‌را افزود كه‌اومانیسم‌آخرین‌دایره‌ای‌است‌كه‌بر روی‌دوایر دیگر قرار می‌گیرد.
حال‌پس‌از این‌مقدمات‌می‌توانیم‌بگوییم‌كه‌چهار صورت‌كلی‌فرهنگی‌و هنری‌پاسخی‌است‌كه‌متفكران‌و مورخان‌غربی‌در برابر پرسش‌از حقیقت‌و صورت‌تمدنها ذیل‌مابعدالطبیعه‌جدید داده‌اند.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61538946