خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

چهار دورة‌فرهنگی‌و هنری‌ـ تاریخی‌

 


اشاره:


اما اكثر مورخان‌غربی‌چه‌آنها كه‌به‌تیپولوژی‌تاریخی‌معتقدند یا به‌سیر ارتقایی‌تاریخ‌، در هر حال‌تاریخ‌را به‌سه‌یا چهار دوره‌تاریخی‌از نظر فرهنگی‌و زمانی‌صورت‌بندی‌كرده‌اند كه‌عبارتند از: دوره‌شرق‌یا ماقبل‌یونانی‌، دوره‌فرهنگ‌یونان‌و روم‌، دوره‌قرون‌وسطای‌مسیحی‌و فرهنگ‌اسلامی‌و بالاخره‌دوره‌جدید فرهنگ‌جهانی‌غرب‌. به‌تناسب‌این‌ادوار چهار دوره‌بزرگ‌هنری‌نیز می‌توان‌برشمرد. این‌نظر اغلب‌با اعمال‌متافیزیك‌تاریخی‌بر تاریخ‌شرق‌در بادی‌نظر دارای‌وثاقت‌ذاتی‌است‌.
در این‌میان‌شرق‌خمیرمایه‌تمدن‌غرب‌تلقی‌می‌شود.
اگر شرق‌را در حكم‌مادة‌المواد تلقی‌كنیم‌، ادوار بعدی‌در طول‌تاریخ‌، این‌دوره‌و فرهنگ‌را نهان‌كرده‌اند. اكنون‌اگر این‌مادة‌المواد را در مركز قرار دهیم‌و دوایری‌دور آن‌فرض‌كنیم‌، هر دایره‌نماینده‌فرهنگ‌و تیپ‌و صورت‌نوعیه‌ای‌خواهد بود. هر دایره‌ای‌كه‌محیط‌بر دایرة‌دیگری‌است‌در واقع‌حجابی‌برای‌آن‌دایره‌است‌یا به‌عبارت‌دیگر دوایر محیط‌، دوایر محاط‌را در خود می‌پوشانند و صورت‌نوعی‌و روح‌خود را بر آنها می‌زنند. از اینجا همواره‌فرهنگهای‌لاحق‌از فرهنگهای‌سابق‌چون‌مواد بهره‌می‌گیرند و بقایای‌فرهنگ‌قدیم‌برای‌فرهنگ‌جدید در حكم‌ماده‌است‌برای‌صورت‌نوعی‌و روح‌جدید فرهنگی‌كه‌بر تفكرات‌و اعمال‌مسلط‌است‌. اگر تفكر غالب‌عقلانی‌است‌، دین‌نیز به‌تبع‌تفكر و فرهنگ‌عقلانی‌، در حكم‌ماده‌، صورت‌و وجهی‌عقلانی‌پیدا می‌كند و مسخ‌می‌شود.

برای‌سه‌دوره‌یونانی‌، مسیحی‌و جدید می‌توان‌سه‌صورت‌نوعی‌«جهان‌مداری‌»، «خدامداری‌» و «انسان‌مداری‌» را فرض‌كرد كه‌به‌حقیقت‌بسیار نزدیك‌است‌، زیرا در این‌سه‌دوره‌بزرگ‌تمدن‌و تفكر و هنر سه‌تیپ‌مذكور را به‌عیان‌می‌توان‌مشاهده‌كرد، هرچند كه‌آثار غیرمسلط‌بیگانه‌ای‌نیز می‌توان‌در این‌سه‌دوره‌مشاهده‌كرد. اما به‌هر صورت‌موضوع‌غالب‌همان‌است‌كه‌مدار فرهنگ‌بر آن‌دایر شده‌است‌.
مدار تفكر یونانی‌مبتنی‌بر كاسموسانتریسم‌و كاسمولوژیسم‌cosmologism و cosmocentrism یعنی‌مذهب‌اصالت‌جهان‌و جهان‌شناسی‌است‌، حال‌آنكه‌بر تفكر قرون‌وسطی‌تئولوژیسم‌و تئوسانتریسم‌ theocentrism و theologism یعنی‌مذهب‌اصالت‌خدا و خداشناسی‌، و در دوره‌جدید آنتروپوسانتریسم‌و آنتروپولوژیسم‌ anthropologisme و anthropocentrisme یعنی‌مذهب‌اصالت‌انسان‌و انسان‌شناسی‌غلبه‌پیدا می‌كند.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61859296