خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

ابن‌عربی‌و عالم‌خیال‌و الهام‌ربانی‌

 


اشاره:


در همان‌سیر رهایی‌و گذر از یونانزدگی‌در قلمرو حكمت‌نظری‌هنر، ابن‌عربی‌افق‌وسیعتری‌می‌گشاید. ابن‌عربی‌هم‌عارف‌است‌و هم‌شاعر، ترجمان‌الاشواق‌ابن‌عربی‌جمع‌این‌مراتب‌عرفان‌و شاعری‌است‌. به‌گفته‌او ترجمان‌اشواق‌به‌واردات‌الهی‌، تنزّلات‌روحانی‌و نسبتهای‌علوی‌ایماء و اشاره‌می‌كند. و مخاطب‌حقیقی‌نیز به‌معانی‌پنهانی‌كه‌در ورای‌معانی‌آشكار اشعار نهفته‌است‌نظر می‌كند.
به‌هر حال‌ابن‌عربی‌معرفت‌و هنر را از طریق‌كشف‌و الهام‌و موهبت‌الهی‌ممكن‌می‌داند. چنانكه‌در مقدمه‌فصوص‌الحكم‌نیز مانند ترجمان‌الاشواق‌از الهام‌و علم‌لدنی‌بودن‌هنر و حكمت‌سخن‌می‌گوید. او در این‌كتاب‌طلب‌و تمنّای‌«نفث‌روحی‌» دارد كه‌در عرف‌حكمت‌دینی‌اسلام‌فیضی‌است‌از روح‌القدس‌كه‌حضرت‌رسالت‌از آن‌تعبیر می‌كند كه‌:
«ان‌روح‌القدس‌نفث‌فی‌روعی‌» یا امام‌رضا 7 در ستایش‌از دعبل‌علی‌خزاعی‌فرمود: «نفث‌بها روح‌القدس‌علی‌لسانك‌» یعنی‌روح‌القدس‌این‌بیت‌را بر زبان‌تو جاری‌كرد. بنابراین‌هنر فوق‌طور عقل‌و القای‌روح‌القدس‌در قلب‌تلقی‌می‌شود، و اختصاص‌به‌انبیاء و اولیاء پیدا می‌كند. در این‌هنر علم‌اسرار نهفته‌است‌. علم‌عقلی‌نسبت‌به‌علم‌ذوقی‌كه‌«علم‌احوال‌» است‌مانند آنچه‌از وجد و شوق‌و تلخی‌و شیرینی‌و نظایر آن‌حاصل‌می‌شود، نازلتر است‌، زیرا صرفاً از راه‌فكر و نظر حصولی‌بدست‌می‌آید و امّا «علم‌اسرار» كه‌وَهب‌و عطا و فیض‌است‌، اشرف‌از علم‌احوال‌و علم‌عقل‌است‌.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61538887