خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

بی‌صورتی‌هنر مدرن‌

 


اشاره:


با حضور من‌نفسانی‌و حجاب‌انانیت‌و نحنانیت‌هنر مدرن‌طبعاً میان‌ما و صورتهای‌قدسی‌هنر به‌معنای‌عام‌لفظ‌گسستگی‌هایی‌به‌وجود آمده‌است‌. تا وقتی‌كه‌این‌حجاب‌استعلایی‌ـ نه‌فردی‌و اخلاقی‌بلكه‌جهانی‌ـ وجود دارد، رجوعی‌به‌حق‌در صور هنری‌در میان‌نخواهد بود، و حتّی‌هنرهای‌دینی‌نیز حقانی‌نخواهد بود. آنچه‌كه‌در جهان‌كنونی‌از هنرهای‌دینی‌ابداع‌می‌شود چنین‌است‌.
هنگامی‌كه‌رابطه‌رمزی‌و حقیقی‌صورت‌و معنی‌از میان‌می‌رود، و به‌سخن‌تیتوس‌بوركهارت‌معانی‌و مضامین‌دینی‌صرفاً بهانة‌صوری‌كار هنری‌می‌شوند. در این‌هنر شبه‌دینی‌صورت‌هیچ‌نسبتی‌با معنی‌ندارد، و فرمالیسم‌بر هنر دینی‌سیطره‌پیدا می‌كند، و برخی‌اهل‌نظر و منتقدان‌هنر مدرن‌با انكار مضمون‌و معنی‌در اثر هنری‌به‌زیبایی‌شناسی‌در صورت‌هنری‌اكتفا می‌كنند، چنانكه‌سوزان‌سونتاگ‌به‌آن‌معتقد است‌و اصرار دارد كه‌لزومی‌ندارد در اثر هنری‌مضمونی‌مشخص‌در كار باشد.

تمدن‌تكنولوژیك‌و نسبیت‌انگاری‌ذاتی‌ فرهنگ‌مدرن‌و تخلیه‌همه‌فرهنگها از مضمون‌معنوی‌، راهی‌برای‌زمینه‌سازی‌تحویل‌و تقلیل‌فرهنگها معنوی‌شرق‌به‌فرهنگ‌معناگریز و سوبژكتیو مدرن‌غربی‌است‌، در عرصة‌هنر نیز امروز مجال‌برقراری‌نسبتی‌عمیق‌با صور معانی‌قدسی‌كه‌باطن‌هنر دینی‌است‌از انسان‌گرفته‌می‌شود. بشر تحت‌سیطرة‌انكشاف‌مسیطر تكنولوژیك‌چشم‌بر همه‌انكشافات‌معنوی‌و قدسی‌فروبسته‌است‌، و همة‌هنرها را به‌انكشاف‌معناگریز و غیرقدسی‌تكنولوژیك‌تحویل‌می‌كند.
نخستین‌تحویل‌و تقلیل‌هنر اسلامی‌و نظریه‌های‌فلسفی‌این‌هنر قدر مسلم‌معطوف‌به‌انكشاف‌تكنولوژیك‌مدرن‌یا متافیزیك‌یونانی‌نبود، از اینجا متفكران‌اسلامی‌راههای‌برون‌شد را تدریجاً همانطور كه‌در قلمرو آمیختگی‌حكمت‌اسلامی‌با فلسفه‌یونانی‌، آغاز به‌طرح‌آنها كردند، در قلمرو و ساحت‌هنر نیز به‌چنین‌مهمی‌برای‌گذر از هنر یونانی‌و جاهلی‌نائل‌شدند. و آن‌طرح‌عالم‌خیال‌و مثال‌در عرف‌حكمت‌عرفانی‌حكیمان‌اُنسی‌و فیلسوفان‌اشراقی‌نظیر شهاب‌الدین‌سهروردی‌بود.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61539220