خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

عقل‌فعال‌فیلسوفان‌مسلمان‌

 


اشاره:


فیلسوفان‌مسلمان‌مانند فارابی‌و ابن‌سینا گرچه‌در قلمرو فلسفه‌از دام‌اندیشه‌فروكاهنده‌ناسوتی‌ارسطو رهایی‌یافتند و با قبول‌عقل‌فعال‌متعالی‌از مشاعر بشری‌توانستند قدری‌به‌وحی‌و نزول‌آن‌از سوی‌خداوند نزدیك‌شوند، امّا با تلقّی‌قوه‌خیال‌چونان‌بن‌بست‌مشاعر حسی‌انسان‌، هنر و تخیل‌هنری‌به‌عرش‌و ملكوت‌متصل‌نمی‌شود، و چیزی‌بیش‌از خیالپردازی‌و صنعتگری‌خیالی‌و وهمی‌نخواهد بود، و از مكاشفه‌و انكشاف‌تخیلی‌بهره‌ای‌نخواهند برد.

كشف‌عقلی‌اختصاص‌به‌عقل‌مستفاد و یا عقل‌قدسی‌دارد كه‌آن‌هم‌به‌صورت‌فلسفه‌یا چیزی‌شبیه‌به‌فلسفه‌برای‌فیلسوف‌و نبی‌ابداع‌می‌شود. هنرمند در قلمرو تفكّر فلسفی‌از دیدار كلّ و خیال‌و مثال‌مطلق‌محروم‌می‌شود و به‌همین‌نسبت‌فلسفه‌فوق‌هنر تلقی‌می‌شود، در حالی‌كه‌اساساً شعر و هنر حقیقی‌در روایات‌بلوی‌چنانكه‌آمد به‌نحوی‌الهام‌تقوی‌' و القاء روح‌القدس‌و جبرئیل‌بازمی‌گردد.
نكته‌آن‌است‌كه‌ساحت‌تعقل‌فلسفی‌كه‌در عالم‌اسلام‌به‌حكمت‌تعبیر می‌شود، برخلاف‌پندار برخی‌از نویسندگان‌معاصر به‌صرف‌استدلال‌و تعقّل‌جزوی‌تحویل‌نشده‌است‌، و كارش‌صرف‌دسته‌بندی‌و شمارش‌مسائل‌نیست‌تا به‌كشف‌جهان‌منجر شود، در حالی‌كه‌از جهان‌بزرگ‌و عالم‌كبیر چیزی‌نمی‌فهمد. در حقیقت‌هنر نیز چنین‌فراشدی‌در قلمرو خیالپردازی‌نفسانی‌و صنعتگری‌صرف‌ندارد، بلكه‌هنرمند حقیقی‌اهل‌انكشاف‌است‌، او ابداع‌می‌كند و سنّت‌هنری‌را پایدار و افزون‌می‌كند.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61859154