خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

حكمت‌هنر ادبا و فلاسفه‌

 


اشاره:


در تعریف‌شعر و ماهیت‌آن‌، قول‌جمهور ادبا و اهل‌شعر همان‌است‌كه‌در «المعجم‌» شمس‌قس‌رازی‌آمده‌و آن‌عبارت‌است‌از كلام‌مقفّی‌و موزون‌. در این‌تعریف‌موسیقی‌و وزن‌و آهنگ‌اصل‌و مبنای‌شعریت‌اشعار تلقّی‌شده‌است‌.
امّا قول‌حكما و فلاسفه‌در «معیارالاشعار» و «اساس‌الاقتباس‌» خواجه‌نصیرالدین‌طوسی‌آشكار است‌و جامی‌نیز در سلسله‌الذهب‌چون‌چهار مقاله‌عروضی‌به‌حكمت‌یونانی‌نظر دارد اما از آن‌فراتر رفته‌و به‌شعر جنبه‌الهامی‌می‌دهد. منظر یونانی‌هنر و شعر بر خیال‌و تخیل‌و سمبلیسم‌و محاكات‌حسانی‌تأكید دارد نه‌بر موسیقی‌آن‌هرچند در مقام‌شرح‌و تعریف‌زیبایی‌كه‌از لوازم‌و صفات‌برخی‌آثار هنری‌است‌بر ایقاع‌ Harmony و وزن‌و آهنگ‌ Rhythm تأكید دارد.
از دورة‌سلاجقه‌كه‌مفهوم‌ماهیت‌و غایت‌شعر تحت‌نفوذ آراء ارسطو بود، بسیاری‌از ادبا شعر را شرح‌ارسطویی‌می‌كردند. از اینان‌، نظامی‌عروضی‌در شرح‌ماهیت‌و غایت‌شعر به‌قول‌ارسطو نزدیك‌است‌. او كه‌با آثار ابن‌سینا و حكماء دیگر آشناست‌شعر را نوعی‌صناعت‌می‌داند كه‌: «شاعر بدان‌اتساق‌مقدمات‌موهمه‌كند و و التیام‌قیاسات‌منتجه‌بر آن‌وجه‌كه‌معنی‌خرد را بزرگ‌گرداند و معنی‌بزرگ‌را خرد.»
این‌چنین‌او در شرح‌ماهیت‌شعر به‌محاكات‌ارسطویی‌توجه‌می‌كند، و غایت‌شعر را چیزی‌شبیه‌به‌كاثارسیس‌ارسطویی‌می‌داند: «به‌ایهام‌، قوتهای‌غضبانی‌و شهوانی‌را برانگیزد تا بدان‌ایهام‌طباع‌را انقباضی‌و انبساطی‌بود و امور عظام‌را در نظام‌عالم‌سبب‌شود.»

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61538769