خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

پيدايی‌ طبقه‌ بورژوا ـ يهود و سوداگری‌ از نظر منتسكيو

 


اشاره:


از نظر منتسكيو بعد از پايان‌ دوره‌ تهاجمات‌ ژرمنها و استقرار آنها در اروپا عده‌اي‌ از متفكران‌ مسيحي‌ كه‌ فريفته‌ فلسفه‌ مشايي‌ ارسطو شده‌ بودند همه‌ چيز را تابع‌ نظريه‌ استاد خود كردند. در مورد ربا و سود هم‌ آراي‌ ارسطو را از كتاب‌ سياست‌ اقتباس‌ كردند. در نظر ارسطو ربا به‌ كل‌ حرام‌ تلقي‌ مي‌شد. در حالي‌ كه‌ انجيل‌ راه‌ ملايمتري‌ در جهت‌ برخورد با ربا طرح‌ كرده‌ بود. با اين‌ وجود نظر ارسطو غالب‌ گرديد و از اين‌ پس‌ تجارت‌ اروپا مختص‌ يهوديان‌ گرديد. آنها با بيرحمي‌ از مردم‌ پول‌ مي‌گرفتند. و حكمرانان‌ نيز گهگاه‌ آنها را غارت‌ مي‌كردند. حتي‌ به‌ شكنجه‌ براي‌ اخذ ثروت‌ يهوديان‌ دست‌ مي‌زدند.
حتي‌ قوانيني‌ تدوين‌ گرديد كه‌ از مسيحي‌ شدن‌ يهوديان‌ ثروتمند رباخوار جلوگيري‌ مي‌كرد مگر در صورت‌ بخشيدن‌ اموال‌ خود كه‌ دين‌ و مذهب‌ سوداگران‌ آئين‌ يهود تلقي‌ مي‌شد. از نظر حكمرانان‌ شياد ثروت‌ يهودي‌ در زمره‌ي‌ وسوسه‌ شيطان‌، مي‌بايست‌ بر باد فنا رود تا يهودي‌ باطنا" مسيحي‌ گردد. با اين‌ اوضاع‌ يهوديان‌ متمول‌ به‌ تدريج‌ حكمرانان‌ را وابسته‌ خود كردند و از اذيت‌ و آزار خود كاستند. آنها اسناد اعتباري‌ را جهت‌ نهان‌ كردن‌ ثروت‌ خود اختراع‌ كردند. بطوري‌ كه‌ اثري‌ از معاملات‌ جز كاغذ باقي‌ نمي‌ماند در اينجا منتسكيو چگونگي‌ رشد طبقه‌ بورژوا ـ يهودي‌ در اروپا را شرح‌ مي‌دهد، از نظر او محدوديت‌ تجارت‌ و ربا براي‌ مسيحيان‌ منجر بدان‌ گرديد كه‌ اين‌ طبقه‌ انحصار تجارت‌ را در اروپا به‌ دست‌ گيرند و نهان‌ روشانه‌ با اختراع‌ سفته‌ و معاملات‌ محرمانه‌ سلاطين‌ را به‌ خود محتاج‌ سازند. چنانكه‌ در مطاوي‌ عبارات‌ منتسكيو دقيق‌ شويم‌ ملاحظه‌ خواهيم‌ كرد كه‌ او تلويحا" و نهان‌روشانه‌ با يهوديان‌ ابراز همدردي‌ مي‌كند. اين‌ همدردي‌ در فقرات‌ ديگر اين‌ كتاب‌ نيز ملاحظه‌ شده‌ است‌، از جمله‌ آنها كه‌ از دختر محكوم‌ يهودي‌ سخن‌ مي‌گويد و حقانيت‌ محاكمه‌ ديني‌ كليسا را براساس‌ قوانين‌ الهي‌ مورد شك‌ و ترديد قرار مي‌دهد.
نكته‌ قابل‌ تأمل‌ كه‌ منتسكيو درباره‌ صفات‌ سوداگري‌ مي‌گويد اين‌ است‌ كه‌ سوداگري‌ گرچه‌ منشأ صلح‌ و پيشرفت‌ فرهنگ‌ و اخلاق‌ ملل‌ و طوايف‌ مي‌گردد اما از سويي‌ مخالف‌ روح‌ و داد و مهمان‌نوازي‌ و موجب‌ فساد اخلاق‌ است‌.

از آنجا كه‌ منتسكيو قائل‌ به‌ حقوق‌ طبيعي‌ است‌ از نظر اقتصادي‌ پيرو نظريه‌ فيزيوكراتها و ليبرالها در طرفداري‌ از آزادي‌ تجارت‌ است‌. وي‌ محدوديت‌ در آزادي‌ تجارت‌ را موافق‌ استبداد تلقي‌ مي‌كند. منتسكيو در آن‌ عصر احساس‌ كرده‌ بود كه‌ ورود تكنولوژي‌ كه‌ در قرن‌ هيجده‌ صورت‌ مكانيكي‌ صرف‌ داشته‌ و هنوز اتوماسيون‌ كامل‌ كه‌ پس‌ از انقلاب‌ صنعتي‌ تكوين‌ يافت‌، پديد نيامده‌ بود موجب‌ كاهش‌ سرعت‌ كار و بالنتيجه‌ افزايش‌ بيكاري‌ خواهد شد زيرا مشاغل‌ آن‌ روزگار بسيار محدود و فعاليتهاي‌ خدماتي‌ كه‌ درواقع‌ زايده‌اي‌ در جامعه‌ صنعتي‌ هستند شكل‌ نگرفته‌ بودند.
اين‌ مشكل‌ در قرن‌ نوزده‌ به‌ بحراني‌ بزرگ‌ انجاميد، ليبراليسم‌ اقتصادي‌ كه‌ هرگونه‌ حمايت‌ از كارگران‌ را براساس‌ اعتقاد به‌ رقابت‌ آزاد نيروي‌ كار و سرمايه‌ مي‌كرد منجر بدان‌ گرديد كه‌ بسياري‌ از كارگران‌ شورش‌ كردند و كارخانه‌ها را به‌ ويراني‌ كشاندند، سرانجام‌ پس‌ از مدتي‌ كه‌ شورش‌ سركوب‌ شد و امتيازاتي‌ به‌ طبقه‌ كارگر اعطا گرديد جامعه‌ مدرن‌ صنعتي‌ به‌ وجود آمد. در اين‌ جامعه‌ با وسايل‌ مختلف‌، گروههاي‌ بيكار كه‌ به‌ قول‌ ماركس‌ به‌ صورت‌ سپاه‌ ذخيره‌ي‌ صنعتي‌ درآمده‌ بودند مورد حمايت‌ قرار گرفتند (ازجمله‌ با بيمه‌ بيكاري‌) و بدين‌ ترتيب‌، انقلابات‌ و شورشها مهار گرديد.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

درآمدی‌ بر سیرتفكر معاصر

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61531710