خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

فلاسفه‌ و شاعران‌، مُظهِر دوره‌اي‌ از تاريخ‌

 


اشاره:


فلاسفه‌ و شاعران‌ بزرگ‌ مُظهِر و مبشر دوره‌اي‌ از تاريخ‌ بشرند كه‌ بنابر بسط‌ اين‌ دوره‌ از تاريخ‌، جهاني‌ مي‌شوند. منتسكيو از فلاسفه‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ دوره‌اي‌ از تاريخ‌ است‌ كه‌ به‌ روشن‌رائي‌ و روشنگري‌ قرن‌ هيجدهم‌ تعبير گشته‌ است‌ و اكنون‌ كه‌ اين‌ دوره‌ از تاريخ‌، در حكم‌ مرحله‌اي‌ از تاريخ‌ غربي‌، و تفكر متفكران‌ اين‌ عصر در حكم‌ مرتبه‌اي‌ از مراتب‌ تفكر غرب‌، جهاني‌ شده‌ است‌. منتسكيو نيز به‌ تبع‌، فيلسوفي‌ جهاني‌ انگاشته‌ مي‌شود ـ بنابر سهيم‌ بودن‌ همه‌ اقوام‌ در تفكر و تمدن‌ غربي‌. زيرا كمتر نقطه‌اي‌ از جهان‌ است‌ كه‌ از منظر نظر منتسكيو به‌ تاريخ‌ و سياست‌ و حقوق‌ و اديان‌ و شرايع‌ و كلا" انسان‌ و احوال‌ انساني‌ ننگرد. پس‌ بايسته‌ است‌ منتسكيو را كه‌ جزئي‌ از تاريخ‌ ما نيز شده‌، بشناسيم‌.
مورخين‌ تاريخ‌ عقايد سياسي‌ منتسكيو را اولين‌ متفكر قرن‌ هيجدهم‌ نام‌ نهاده‌اند از اينجا بايد نخست‌ به‌ اين‌ عصر و به‌ اوضاع‌ فرانسه‌ در عصر لوئي‌ چهاردهم‌ و پانزدهم‌ بپردازيم‌. از اين‌ لحاظ‌ نگاهي‌ به‌ قرن‌ هفدهم‌ كه‌ اهميت‌ آن‌ كمتر از قرن‌ هيجدهم‌ نيست‌ خواهيم‌ داشت‌ تا محيطي‌ كه‌ از نظر منتسكيو منشأ افكار و عقايد فلسفي‌ و ديني‌ و سياسي‌ و حقوق‌ انسان‌ است‌، بشناسيم‌. گرچه‌ اين‌ محيط‌ را مي‌توان‌ چون‌ هگل‌ و ماكس‌ وبر تجلي‌ روان‌ مطلق‌ و يا فكر و صيرورت‌ انديشه‌ي‌ انساني‌ تلقي‌ كرد، نه‌ آنكه‌ فكر، تجلي‌ محيط‌ طبيعي‌ و خارجي‌ باشد.
اين‌ دو نظرگاه‌ هر دو نحوي‌ از تلقي‌ بشرانگارانه‌ و متداني‌ دوره‌ جديد را بيان‌ مي‌كنند. در اين‌ نظرگاهها محيط‌ طبيعي‌ و انساني‌ اصل‌ انگاشته‌ مي‌شود در حالي‌ كه‌ در تفكر پيشينيان‌ محيط‌ طبيعي‌ و انساني‌ يا انديشه‌ محض‌ خود انسان‌ مبدأ تفكر نيستند. محيط‌ حقيقي‌ در حقيقت‌ عالم‌ غيب‌ است‌، و حقيقت‌ غيبي‌ محيط‌ است‌ بر همه‌ وقايع‌ شهادتي‌، از اينجا وحي‌ و الهام‌ از مبدا متعالي‌ به‌ آدمي‌ القاء مي‌گردد. اين‌ القائات‌ محيط‌ را براي‌ او تفسير و تبيين‌ مي‌كنند و از اينجا عالم‌ ملك‌ و طبيعت‌ و انسان‌ طبيعي‌ همه‌ در مظهريت‌ عالم‌ ملكوت‌ و انسان‌ ملكوتي‌ به‌ نظر مي‌آيند. و اين‌ تفكر انساني‌ است‌ كه‌ در حكم‌ سائري‌ به‌ سوي‌ كل‌ مطلق‌، اجزاء عالم‌ را آن‌ چنانكه‌ در مظهريت‌ حق‌ و كل‌ مطلق‌ متحقق‌اند، مشاهده‌ مي‌كند.

به‌ هر صورت‌ چه‌ فكر را تابع‌ محيط‌ طبيعي‌ و اجتماعي‌ بينگاريم‌، چنانكه‌ اغلب‌ مورخان‌ و جامعه‌شناسان‌ و فلاسفه‌ دوره‌ جديد چنين‌ مي‌انگارند، و چه‌ محيط‌ را تابع‌ فكر و يا اينكه‌ فكر و محيط‌ اجتماعي‌ را جلوه‌اي‌ از امر متعالي‌ بينگاريم‌، بدون‌ تأمل‌ در باب‌ محيط‌ و ظرف‌ وقوع‌ تفكرات‌ فلسفي‌ اجتماعي‌ شايد وجهي‌ از تفكر يعني‌ همان‌ وجه‌ ظاهري‌ و عيني‌ و خارجي‌ تفكر فراموش‌ گردد.
حال‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ مقصود ابتدابه‌ اوضاع‌سياسي‌ ـ اجتماعي‌ عصر منتسكيو و سپس‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ فكري‌ اين‌ عصر مي‌پردازيم‌، پس‌ از پرداختن‌ به‌ عصر منتسكيو شرح‌ حال‌ و آثار و آراء منتسكيو را پي‌ خواهيم‌ گرفت‌.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

درآمدی‌ بر سیرتفكر معاصر

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61538979