خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

مرثيه‌ [ مثنوی ]

 

اشاره:


محرّم‌ آمد و شد باز موسمِ شيون‌ هلال‌ تعزيه‌ شد جلوه‌گر به‌ چرخ‌ كهن‌

مگو هلال‌ كه‌ شمشيرِ ظلم‌ پيدا شد لواي‌ ظلم‌ بر اوج‌ سپهر برپا شد

مگو هلال‌ كه‌ شهر مصيبتِ عُظماست‌ مگو هلال‌ كه‌ ايّامِ ماتمِ شهداست‌

چه‌ ماتمي‌ كه‌ خزان‌ كرده‌ گلشن‌ ايمان‌ چه‌ ماتمي‌ كه‌ ز بُن‌ كنده‌ نخل‌ صبر و توان‌

چه‌ ماتمي‌ كه‌ بود فرض‌ بر بني‌ آدم‌ چه‌ ماتمي‌ كه‌ بود معني‌اش‌ خروش‌ و الم‌

چه‌ ماتمي‌ كه‌ غمش‌ از بيان‌ فزون‌ باشد چه‌ ماتمي‌ كه‌ در او اشك‌، سيلِ خون‌ باشد

به‌ ديده‌هاست‌ كنون‌ امر گريه‌ و زاري‌ بيا سرشك‌! دمي‌ كن‌ مدد به‌ غم‌خواري‌

بيا سرشك‌ مكن‌ ديده‌ تر ز خون‌ جگر كه‌ هست‌ تشنه‌جگر، ساقيِ لبِ كوثر

سرشك‌ اين‌ غم‌، گويند پارة‌ جگر است‌ جگرشكافته‌ را هر سرشك‌ پُراثر است‌

به‌ قحط‌ آب‌، كنون‌ قحط‌ ديده‌ مي‌بايد اگر تو آب‌ نداري‌، ز تو چه‌ مي‌آيد؟

ز آب‌ ديده‌ بُوَد آبروي‌ هر دو جهان‌ اگر تو ديده‌وري‌، ديده‌ را بكن‌ سيلان‌

در اين‌ ديار كه‌ شهر محرّم‌ است‌ نامش‌ لواي‌ تعزيه‌ برپاست‌ بر در و بامش‌

اگر به‌ شهر محرّم‌، توراست‌ عزم‌ سفر دليل‌ راه‌ نباشد دگر چو ديدة‌ تر

ببر به‌ همره‌ خود، آه‌ و ناله‌ را همراه‌ كه‌ در طريق‌ خطر نيست‌ همرهي‌ چون‌ آه‌

به‌ آه‌ و ناله‌ توان‌ شرح‌ اين‌ بيان‌ كردن‌ به‌ دهر، ماتمِ آلِ نبي‌ عيان‌ كردن‌

روايتي‌ است‌ كه‌ چون‌ اهل‌ بيتِ پيغمبر به‌ سوي‌ دشت‌ تظلّم‌ نمود عزم‌ سفر

خصوص‌، سرورِ لبْتشنگان‌، امام‌ حسين‌ گُلِ رياض‌ وفا، نور ديدة‌ ثقلين‌

گرفته‌ همره‌ خود اهل‌ بيتِ پيغمبر پيِ وداع‌ درآمد به‌ روضة‌ اطهر

تمام‌ در حرمِ روضة‌ رسولِ خدا پيِ وداع‌ رسيدند در لباس‌ عزا

تمام‌، خاك‌ به‌ سر، داخلِ حرم‌ گشتند تمام‌، خسته‌جگر، واصلِ حرم‌ گشتند

تمام‌ در غم‌ غربت‌ به‌ ناله‌ و فرياد تمام‌، وا ابتاگو براي‌ استمداد

تمام‌، خسته‌دل‌، و داغ‌ از غم‌ دوري‌ تمام‌، وا ابتاگو ز درد مهجوري‌

تمام‌، كرده‌ لباسِ مسافرانه‌ به‌ بر مسافرانه‌ رسيدند پيش‌ پيغمبر

ز بعد عرض‌ سلام‌، آن‌ گزيدة‌ مولا خطاب‌ كرد سويِ حضرتِ رسول‌الله‌

چرا ز حال‌ غريبان‌ خبر نمي‌پرسي‌؟ خبر از اين‌ سفرِ پُرخطر نمي‌پرسي‌؟

چرا جواب‌ سلامم‌ نمي‌دهي‌ اكنون‌؟ دمي‌ براي‌ وداعم‌ بيا ز قبر برون‌

چرا به‌ حال‌ يتيمانِ خود نمي‌بيني‌؟ چرا به‌ حال‌ غريبانِ خود نمي‌بيني‌؟

چرا ز لطف‌ صفا، مرحبا نمي‌گويي‌؟ رضاي‌ خاطر دل‌خستگان‌ نمي‌جويي‌؟

چه‌ گويمت‌ كه‌ چگونه‌ است‌ حالِ ما غُربا چرا غريبْنوازي‌ نمي‌كني‌ با ما؟

چه‌ شكوه‌ سر كنم‌ از محنتِ جدايي‌ها كه‌ آمده‌ است‌ كنون‌ وقت‌ جانْفدايي‌ها

چه‌ گويمت‌ كه‌ چها كرده‌ اُمّتت‌ با ما ز غصه‌ جان‌ به‌ لب‌ است‌ لااله‌الاالله‌

چرا تو غافلي‌ از اهل‌ بيت‌ اطهر خويش‌؟ تمام‌، بي‌كس‌ و بي‌ياور، و سفر در پيش‌

به‌ اهل‌ بيت‌ خودت‌ بين‌ كه‌ چشم‌ بر راهند پيِ تسليِ خاطر، اجازه‌ مي‌خواهند

چرا تو ساكتي‌ و غافلي‌ ز حال‌ حسين‌؟ ببين‌ چه‌ مي‌گذرد از جفا بر آل‌ حسين‌

اگر سكوت‌ تو اي‌ جدّ من‌! ز روي‌ رضاست‌ رضاي‌ حق‌ به‌ سر، و عزم‌ من‌ به‌ كرب‌وبلاست‌

كنون‌ مراست‌ اگرچه‌ خيالِ بيت‌الله‌ ولي‌ قضا به‌ قضا گويدم‌ كه‌ كرب‌وبلا

منم‌ حسين‌ جگرگوشة‌ گزيدة‌ تو منم‌ حسين‌ كه‌ بودم‌ ضياي‌ ديدة‌ تو

منم‌ حسين‌ كه‌ پروردة‌ كنار توام‌ منم‌ حسين‌ كه‌ فرزندِ غمگسار توام‌

منم‌ حسين‌ كه‌ ابنم‌ خطاب‌ مي‌كردي‌ به‌ اين‌ خطاب‌، به‌ خصمم‌ عتاب‌ مي‌كردي‌

منم‌ حسين‌ كه‌ دلجويي‌ام‌ شُعار تو بود به‌ حال‌ من‌ همه‌ دم‌، لطف‌ كردگار تو بود

منم‌ حسين‌ كه‌ اكنون‌ زظلم‌ دشمن‌ دين‌ رسيده‌ام‌ به‌ حضورت‌ پيِ وداعِ پسين‌

دگر به‌ روضه‌ نيايم‌ پيِ زيارتْ باز دگر نصيبه‌ ندارم‌ از اين‌ سعادتْ باز

دگر به‌ بهر تو اي‌ شهريار كشور دين‌! مرا اجازه‌ نمي‌باشد از يزيد لعين‌

اگر چه‌ نيست‌ مرا طاقتِ جدايي‌ تو ولي‌ چه‌ چاره‌ كنم‌، خواهشِ خداست‌ نكو

سپس‌ وداع‌ نموده‌ ز قبر مادر خويش‌ روانه‌ گشت‌ سوي‌ روضة‌ برادر خويش‌

به‌ روضه‌اش‌ چو رسيد، آه‌ و ناله‌ برپا كرد پيِ وداع‌ پسين‌، ماتم‌ هويدا كرد

چنان‌ خروش‌ به‌ وقت‌ وداع‌ شد بر پا كه‌ گشت‌ يكسرْ وردِ زبان‌، وا الما

كجا زبان‌ كه‌ كند حالتِ وداعْ بيان‌ كه‌ گشت‌ خيل‌ ملائك‌ از اين‌ الم‌ گريان‌

خبر به‌ هفت‌ فلك‌ شد كه‌ شاه‌ تشنه‌لبان‌ به‌ سوي‌ مكه‌ ز شهر مدينه‌ گشت‌ روان‌

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

پادشاه است حسين

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61538881