خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

مرثيه‌ [ مربع‌ ]

 

اشاره:


باز چرا اي‌ فلك‌! فتنه‌ به‌ پا كرده‌اي‌؟ فتنة‌ نو در جهان‌، چهره‌نما كرده‌اي‌

بر سر خود جلوه‌گر، ماه‌ عزا كرده‌اي‌ منزل‌ آل‌ عبا، دشت‌ بلا كرده‌اي‌

باز به‌ چرخ‌ برين‌، ماه‌ عزا رخ‌نماست‌ باز به‌ روي‌ زمين‌، شور قيامت‌ بپاست‌

باز در احباب‌ دين‌، ماتمِ آل‌ عباست‌ اين‌ همه‌ شور از كجا، تا به‌ كجا كرده‌اي‌؟

آه‌ ز رنج‌ و بلا، در حق‌ خيرالنّسا آه‌ ز تيغ‌ جفا، بر سرِ شيرِ خدا

آه‌ ز زهر دغا، در جگر مجتبا باز براي‌ حسين‌، اين‌ چه‌ جفا كرده‌اي‌؟

آه‌ چه‌ گويم‌ به‌ شاه‌، رفت‌ ز امداد(؟) تو رفت‌ به‌ عرش‌ برين‌، اين‌ همه‌ بيداد تو

هست‌ سراپا ستم‌، اين‌ ستم‌آباد تو اين‌ همه‌ ظلم‌ و ستم‌، آه‌ چرا كرده‌اي‌؟

آه‌ به‌ دشت‌ بلا تخم‌ املْ خاك‌ شد در غم‌ آل‌ رسول‌، جامه‌ ز غم‌ چاك‌ شد

نوحة‌ اهل‌ زمين‌، بر سرِ افلاك‌ شد كاي‌ فلك‌ پُرجفا، اين‌ چه‌ جفا كرده‌اي‌؟

ديده‌ و دين‌ زين‌ الم‌، اشك‌فشانِ غم‌اند در غم‌ آل‌ رسول‌، هر دو رفيقِ هم‌اند

گاه‌ شرر ريزِ غم‌، گاه‌ ز غم‌ پُر نم‌اند ديده‌ و دل‌ گوئيا، صرف‌ بُكا كرده‌اي‌

شادي‌ قاسم‌ ببين‌، در صفِ دشتِ بلاست‌ بر كف‌ آن‌ خسته‌دل‌، خونِ شهادتْ حناست‌

حجلة‌ شادي‌ چه‌ شد، حضرت‌ قاسم‌ كجاست‌؟ شادي‌ شه‌ گوئيا، بهر عزا كرده‌اي‌

آه‌، چرا تشنه‌لب‌، حضرتِ اصغرْ علي‌ است‌ آه‌، چرا در تعب‌، حضرت‌ اكبرْ علي‌ است‌

آه‌، چرا در غضب‌، حضرت‌ جعفرْ علي‌ است‌ اين‌ همه‌ شور و غضب‌، آه‌ چرا كرده‌اي‌؟

حضرت‌ عباس‌ كو؟ كان‌ شهِ شيرِ وغا جرعة‌ آب‌ آورد، بهرِ شهِ كربلا

يا پي‌ رزم‌ سگان‌، باز بگيرد لوا حضرت‌ عباس‌ شير، آه‌ كجا كرده‌اي‌؟

آه‌، كه‌ شاه‌ شهيد، در صفِ دشتِ بلاست‌ آه‌، كه‌ فوج‌ يزيد، جمله‌ به‌ جور و جفاست‌

آه‌، كه‌ شمر پليد، تيغ‌ به‌ كف‌ در قضاست‌ آه‌ به‌ تيغ‌ جفا، اين‌ چه‌ جفا كرده‌اي‌؟

آه‌، كه‌ شاه‌ شهيد، تشنه‌لبِ كربلا خورد ز جامِ وصال‌، جرعة‌ آبِ بقا

كرد به‌ حكم‌ الست‌، آه‌، رضا بر قضا اي‌ به‌ قدر آشنا! اين‌ چه‌ قضا كرده‌اي‌؟

هست‌ غمِ روزگار، وقفِ عزاي‌ حسين‌ هست‌ دلِ اشكبار، گريه‌نماي‌ حسين‌

بُرد ز دلها قرار، يادِ فدايِ حسين‌ از پي‌ ذبح‌ عظيم‌، اين‌ چه‌ فدا كرده‌اي‌؟

شرحِ غم‌ شاه‌ دين‌، هست‌ برون‌ از بيان‌ گشت‌ زبانِ قلم‌، لال‌ ز تفسير آن‌

حاجت‌ تفصيل‌ نيست‌، گشت‌ چو مُجمل‌ عيان‌ آه‌، چه‌ گويم‌ چها، بر شه‌ ما كرده‌اي‌؟

ماندة‌ طوفان‌ غم‌، آه‌، اسير بلاست‌ نالة‌ اهل‌ حرم‌، در حرم‌ كبرياست‌

كاين‌ چه‌ جفا و ستم‌، بر سر بيمار ماست‌ از پي‌ درد دلش‌، اين‌ چه‌ دوا كرده‌اي‌؟

مايلِ غمگين‌ شاه‌، با دل‌ پُراشك‌ و آه‌ هست‌ بلا اشتباه‌، از ستمت‌ دادخواه‌

كاي‌ فلك‌ روسياه‌! با شه‌ گردون‌ سپاه‌ اين‌ همه‌ جور و جفا، آه‌ چرا كرده‌اي‌

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

پادشاه است حسين

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61538764