خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

مرثيه‌

 


اشاره:


در ماتم‌ شهيدان‌، گرييد اي‌ عزيزان‌! با ديدة‌ دل‌ و جان‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

دل‌ در فغان‌ و آه‌ است‌، كاين‌ ماه‌ غم‌ چه‌ ماه‌ است‌ ماه‌ عزاي‌ شاه‌ است‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

ديگر مهِ غم‌ آمد، شهر محرّم‌ آمد ايّام‌ ماتم‌ آمد، گرييد اي‌ عزيزان‌!

اين‌ شهر غم‌ چه‌ شهر است‌، كآب‌ و هواش‌ زهر است‌ گريان‌ دو چشم‌ دهر است‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

در دهرْ شور و شين‌ است‌، فرياد ياحسين‌ است‌ هان‌ گريه‌ فرض‌ عين‌ است‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

اي‌ دل‌! تو در فغان‌ باش‌، پيوسته‌ نوحه‌خوان‌ باش‌ گريان‌ به‌ چشم‌ جان‌ باش‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

اي‌ دل‌! چو شمع‌ مي‌سوز، شمعي‌ به‌ دل‌ برافروز وز شمعْ گريه‌ آموز، گرييد اي‌ عزيزان‌!

اي‌ دل‌! به‌ تاب‌ و تب‌ شو، حيرانِ كارِ رب‌ شو گريان‌ به‌ صد تعب‌ شو، گرييد اي‌ عزيزان‌!

خاك‌ الم‌ به‌ سر كن‌،آه‌ از جگر به‌ در كن‌ با گريه‌ چشم‌ تر كن‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

جامه‌ ز غم‌ قبا كن‌، از سرْ عمامه‌ وا كن‌ گريانْ چنين‌ صدا كن‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

اكنون‌ به‌ هر دياري‌، جز گريه‌ نيست‌ كاري‌ با چشم‌ اشكباري‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

گويم‌ چها كه‌ چون‌ شد، حال‌ دلم‌ زبون‌ شد بحرينِ ديده‌ خون‌ شد، گرييد اي‌ عزيزان‌!

سامان‌ گريه‌ بينيد، باران‌ گريه‌ بينيد طوفان‌ گريه‌ بينيد، گرييد اي‌ عزيزان‌!

چشمي‌ كه‌ نيست‌ گريان‌، در ماتم‌ شهيدان‌ بادا ز نورْ عريان‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

از ديده‌ خون‌ بباريد، خون‌ جگر بياريد پاس‌ عزا بداريد، گرييد اي‌ عزيزان‌!

گر چشم‌ زاشك‌ خالي‌ است‌، نوبت‌ به‌ چشم‌مالي‌ است‌ اكنون‌ كه‌ خشكسالي‌ است‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

اي‌ سيل‌ اشك‌ از نو، از روي‌ من‌ روان‌ شو با اهل‌ اين‌ عزاگو، گرييد اي‌ عزيزان‌!

اكنون‌ كه‌ قحط‌ آب‌ است‌، بر چرخ‌ گر سحاب‌ است‌ چشمش‌ ز غم‌ پُرآب‌ است‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

اي‌ دوستان‌! بجوشيد، داروي‌ غم‌ بنوشيد در گريه‌ سخت‌ كوشيد، گرييد اي‌ عزيزان‌!

جانم‌ ز غم‌ حزين‌ است‌، اين‌ حزن‌ جان‌نشين‌ است‌ بيت‌ الحزن‌ همين‌ است‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

زين‌ غم‌ نه‌ جانْست‌ گريان‌، جانِ جهانْست‌ گريان‌ روح‌ و روانْست‌ گريان‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

اين‌ غم‌ نه‌ در جهان‌ است‌، در هفت‌ آسمان‌ است‌ در عرش‌ و لامكان‌ است‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

زين‌ غم‌ زمينْست‌ گريان‌، عرش‌ برينْست‌ گريان‌ روح‌الامينْست‌ گريان‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

زين‌ غم‌ قضا بگريد، مه‌ بر سما بگريد دشت‌ بلا بگريد، گرييد اي‌ عزيزان‌!

زين‌ غم‌ نبي‌ بگريد، وز جانْ علي‌ بگريد هم‌ هر ولي‌ بگريد، گرييد اي‌ عزيزان‌!

در پاي‌ عرش‌ اكبر، زهرا به‌ ديدة‌ تر گريانْست‌ تا به‌ محشر، گرييد اي‌ عزيزان‌!

بيت‌الحرم‌ به‌ جوش‌ است‌، زين‌ غم‌ سياه‌پوش‌ است‌ گريان‌ در اين‌ خروش‌ است‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

عيسي‌ به‌ چرخ‌ چارم‌، گريانْست‌ اندرين‌ غم‌ با گريه‌ گويد او هم‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

مايل‌ ز دل‌فگاري‌، دارد سرشك‌ جاري‌ زين‌ زخم‌هاي‌ كاري‌، گرييد اي‌ عزيزان‌!

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

پادشاه است حسين

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61531684