خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

مرثيه‌

 

اشاره:


باز به‌ خلق‌ اين‌ صداست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌ خلق‌ جهان‌ در عزاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

باز به‌ روي‌ سما، بهر عزاي‌ بلا ماه‌ عزا رخ‌نماست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

نيست‌ مه‌ اين‌ نوهلال‌، بلكه‌ پيِ قتل‌ آل‌ تيغ‌ تظلّم‌ بپاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

ماه‌ محرم‌ شده‌، موسم‌ ماتم‌ شده‌ ماتم‌ جور و جفاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

شد به‌ محرم‌ صفر، همدم‌ خوف‌ و خطر هر يك‌ ماه‌ بلاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

هر دو برابر به‌ هم‌، هر دو مهِ حُزن‌ و غم‌ پيش‌ و پس‌ اينجا كجاست‌؟ ياحسن‌ و ياحسين‌

ديده‌ وفاي‌ شما، صبر و رضاي‌ شما حق‌ به‌ رضاي‌ شماست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

شُكر به‌ دل‌ خستگي‌، صبر به‌ لب‌ تشنگي‌ طرفه‌ مقام‌ رضاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

صبر شما در بلا، شكر شما در جفا ذكر دل‌ انبياست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

جدّ شما مصطفي‌، باب‌ شما مرتضي‌ بهر شما در دعاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

كو حسن‌ مجتبي‌، كو شه‌ كرب‌وبلا؟ بر لب‌ خيرالنساست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

گاه‌ ولود شما، حق‌ به‌ درود شما گفت‌ بلا لا ولاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

سودة‌ الماس‌ غم‌، تيغ‌ جفا و ستم‌ بخش‌ جناب‌ شماست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

شربت‌ زهر دغا، ضربت‌ تيغ‌ جفا درد شما را دواست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

ساغر زهر الم‌، خنجر پُر زهر غم‌ بخش‌ شما زابتداست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

از طرف‌ دشمنان‌، بارش‌ تير و سنان‌ بهر شما مرحباست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

ديده‌ بلاي‌ شما، گفت‌ قدر با قضا كاين‌ چه‌ قضاي‌ بلاست‌؟ ياحسن‌ و ياحسين‌

با دل‌ پُراشك‌ و آه‌، روز جزا دادخواه‌ جدّ شما مصطفاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

داد شهادت‌ چو بار، كرد شفاعت‌ قرار هر دو شما را عطاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

خصم‌ شما خوك‌ و خر، آن‌ پدر و آن‌ پسر لعنت‌ حق‌ را سزاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

بر ستم‌ ظالمان‌، شد چو عيان‌ ظلم‌شان‌ لعنت‌ حق‌ برملاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

هاي‌ به‌ طوفان‌ غم‌، غرق‌ محيط‌ ستم‌ كشتيِ آل‌ شماست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

هاي‌ به‌ چرخ‌ برين‌، بر لبِ روح‌الامين‌ نالة‌ روحي‌ فداست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

غربت‌ و ترك‌ وطن‌، تشنگي‌ و صد محن‌ خاصة‌ آل‌ عباست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

ديده‌ به‌ شان‌ تشنه‌لب‌، روز و شب‌ اندر لقب‌ ساقي‌ روز جزاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

در غم‌ شُهْداي‌ دين‌، از ستم‌ اهل‌ كين‌ نوحة‌ ارض‌ و سماست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

سبحة‌ جان‌ فلك‌، ورد زبان‌ مَلَك‌ دمبدم‌ از ابتلاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

گوش‌ فلك‌ كر شده‌، دهر پُر از شر شده‌ خيريت‌ اينجا كجاست‌؟ ياحسن‌ و ياحسين‌

اهل‌ سما و زمين‌، آمده‌ ماتم‌نشين‌ ماتم‌ غم‌ جابه‌جاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

گاه‌ وصالِ شبِ شادِ شهادتْ طلب‌(؟) قاسم‌ نو كتخداست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

اصغر طفل‌ صغير، خورده‌ به‌ حلقومْ تير تشنة‌ آب‌ بقاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

حضرت‌ اكبر امام‌، مانده‌ به‌ غم‌ مستهام‌ در صف‌ اهل‌ وغاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

حضرت‌ عبّاس‌ شير، حضرت‌ عونْ آن‌ دلير كشتة‌ تيغ‌ جفاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

بر سر اخوان‌شان‌، بر سر ياران‌شان‌ ظلم‌ بلامنتهاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

جنت‌ و حور و قصور، قرب‌ و وصال‌ و حضور بخش‌ همه‌ از خداست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

هر طرفِ دشت‌ كين‌، از پي‌ شُهْداي‌ دين‌ جنت‌ و رضوان‌ سراست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

صبح‌ و شبِ بي‌كسان‌، مونس‌ و غمخوارشان‌ عازم‌ شام‌ بلاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

نوحة‌ اهل‌ حرم‌، نالة‌ ارباب‌ غم‌ تا حرم‌ كبرياست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

نالة‌ واحسرتا، نوحة‌ وامحنتا شارح‌ اين‌ ماجراست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

حرمت‌ نام‌ شما، عرض‌ غلام‌ شما عفو گناه‌ و خطاست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

در غم‌ آل‌ كرام‌، از دل‌ مايلْ مدام‌ عرض‌ صلوة‌ و ثناست‌، ياحسن‌ و ياحسين‌

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

پادشاه است حسين

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61538983