خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

سرنامه

 

اشاره:


فراق‌نامة‌ مهجوره‌ در جناب‌ پدر غريب‌ كرب‌وبلا، جانشين‌ پيغمبر

نامة‌ حضرت‌ فاطمه‌ صغري‌ به‌ جانب‌ حضرت‌ سلطان‌ كربلا (عليه‌السّلام‌)

ايا حبيب‌، حبيب‌ خدا! سلام‌ عليك‌ انيس‌ جان‌ و دل‌ مصطفي‌! سلام‌ عليك‌

سگان‌ كوفه‌ ندانم‌ چه‌ پيشت‌ آوردند بهين‌ نتيجة‌ شير خدا! سلام‌ عليك‌

مخالف‌ آب‌ و هواي‌ فرات‌ و دشت‌ بلاست‌ گل‌ حديقة‌ خيرالنسا! سلام‌ عليك‌

سلام‌ من‌ برساني‌ برادرانم‌ را برادر حسن‌ مجتبي‌! سلام‌ عليك‌

مرا جدا ز حضورت‌ گذاشت‌ بيماري‌ من‌ و مدينه‌، تو و كربلا، سلام‌ عليك‌

سلام‌ من‌ برسد با برادرم‌ اكبر برادرم‌ شه‌ زين‌العبا، سلام‌ عليك‌

چو درد هجر فزونم‌ ز درد بيماري‌ است‌ به‌ غير وصل‌ ندارم‌ دوا، سلام‌ عليك‌

نه‌ نامه‌ و نه‌ پيامي‌ به‌ سوي‌ مهجوره‌ فرامشم‌ تو نمودي‌ چرا؟ سلام‌ عليك‌

يكي‌ بلاي‌ فراق‌ و دوم‌ جفايِ مرض‌ از اين‌ دو درد ببخشم‌ شفا، سلام‌ عليك‌

ز فرقت‌ تو شبم‌ خواب‌ نيست‌ روز قرار قرار و خواب‌ بجز تو كجا، سلام‌ عليك‌

ضعيفه‌ عاجزة‌ تو بجز تو حيران‌ است‌ بود وصال‌ تواش‌ مدّعا، سلام‌ عليك‌

هزار شوق‌، قدم‌بوسِ والده‌ دارم‌ انيس‌ مادر اين‌ مبتلا! سلام‌ عليك‌

سلام‌ من‌ برسد با برادرم‌ اصغر سكينه‌ خواهرم‌ از من‌ جدا، سلام‌ عليك‌

سلام‌ من‌ برسد با برادرم‌ قاسم‌ به‌ دشت‌ كرب‌وبلا كدخدا، سلام‌ عليك‌

سلام‌ من‌ بشود عرضِ حضرتِ عبّاس‌ برادر پدرم‌ باوفا، سلام‌ عليك‌

رسد به‌ حضرت‌ كلثوم‌ و حضرت‌ زينب‌ از اين‌ ضعيفه‌ دعا و ثنا، سلام‌ عليك‌

مدام‌ چشم‌ به‌ راهم‌ كزين‌ فراق‌ عظيم‌ دهد چه‌ وقت‌ نجاتم‌ خدا، سلام‌ عليك


بقيّة‌ واقعه‌

نوشته‌ فاطمه‌ صغري‌، عريضه‌ با دل‌ ريش‌ روانه‌ كرد به‌ سوي‌ جناب‌ والد خويش‌

بهار باغ‌ شهادت‌، شفاعتِ كونين‌ غريب‌ تشنه‌لب‌ كربلا، امام‌ حسين‌

روايت‌ است‌ كه‌ چون‌ شهسوار دشت‌ بلا ستاده‌ بود به‌ ميدان‌ كربلا تنها

نمانده‌ بود ز اولاد و اقرباش‌ كسي‌ به‌ غير بي‌كسي‌اش‌ كس‌ نبود هم‌نفسي‌

به‌ نزد پرده‌نشينانِ عترتِ اطهار كسي‌ نبود بجز زينِ عابدين‌ بيمار

رساند نامة‌ معصومه‌ نامه‌بر با آه‌ بگفت‌ حالت‌ مهجور سر به‌ سر با آه‌

گرفت‌ نامة‌ مظلومه‌، شاهِ مظلومان‌ گشاد و خواند به‌ صد گريه‌ و به‌ آه‌ و فغان‌

به‌ خيمه‌گاه‌ ستم‌ديدگان‌ ببرد و بخواند چنان‌ كه‌ شور قيامت‌ ز خيمه‌ بيرون‌ ماند

فتاد ولوله‌ در خيمة‌ سپهرِ برين‌ بخاست‌ شور ز جنّات‌ تا به‌ عليّين‌

بخواند سيّد مظلوم‌، نامة‌ صغري‌' به‌ رأس‌هاي‌ شهيدان‌، همه‌ ز جسمْ جدا

به‌ آه‌ و ناله‌ بخوانده‌ كلام‌ صغري‌' را به‌ گريه‌ گفت‌ به‌ هر يك‌ سلام‌ صغري‌' را

ز شه‌، سلامِ صغيره‌ چو هر يكي‌ بشنيد ز چشمهاي‌ رؤسِ بُريده‌ اشك‌ چكيد

روايت‌ است‌ كزان‌ بعد، حضرت‌ صغري‌' همي‌ گريست‌ ز فرقت‌، چه‌ روز و چه‌ شبها

همي‌ كشيد شب‌ و روز، انتظار جواب‌ همي‌ شمرد نفس‌ها به‌ ديدة‌ پُرآب‌

شدي‌ به‌ گريه‌، مخاطبْ به‌ هر كبوتر و زاغ‌ كه‌ اي‌ پرنده‌! دل‌ از انتظار دارم‌ داغ‌

اگر ز حالِ غريبانِ من‌ خبر آري‌ به‌ نزد من‌ خبر از حضرت‌ پدر آري‌

دعا كنم‌ كه‌ تو طاووس‌ جنّت‌ المأوا شوي‌ و جاي‌ تو از مرغها شود بالا

رقيمة‌ پدر از بال‌ تو چو بگشايم‌ پَرِ تو با گهر و لعلِ اشك‌ پيرايم‌

در اين‌ مذاكره‌ يك‌ روز بر سر ديوار نشسته‌ ديد كبوتر، حزين‌ و زار نزار

كه‌ بود بال‌ و پرش‌ سرخ‌تر ز رنگ‌ حنا بخورده‌ غوطه‌ در خون‌ سيّدالشُّهدا

جناب‌ حضرت‌ صغري‌' چو سوي‌ او ديده‌ فرود آمده‌ نزدش‌ به‌ خاك‌ غلطيده‌

روايت‌ است‌ كه‌ آن‌ طيرِ قدس‌ روح‌ امين‌ همي‌ طپيد به‌ نزديك‌ فاطمه‌ به‌ زمين‌

جناب‌ فاطمه‌ هم‌ بر زمين‌ ز غم‌ غلطيد كبوتر از ادبش‌ بر سرِ جدار پريد

شدند جمع‌ بر آن‌ شور، خويش‌ و همسايه‌ بديده‌ هر يكي‌ آن‌ طايرِ گران‌مايه‌

فغان‌ و ولوله‌ پيوست‌ تا به‌ عرش‌ عظيم‌ ز خاك‌ زلزله‌ برجست‌ تا به‌ عرش‌ عظيم‌

در اين‌ قضيه‌ سمك‌ تا سَرِ سماك‌ طپيد طپيد عرش‌ چو كرسي‌نشين‌ به‌ خاك‌ طپيد

همين‌ نه‌ ماتم‌ شه‌، جمله‌ قدسيان‌ كردند همين‌ نه‌ تعزيتش‌، جمله‌ مرسلان‌ كردند

چو گشت‌ خانة‌ دل‌، تعزيتْسرايِ حسين‌ به‌ بزم‌ تعزيه‌ شد جانشين‌، خداي‌ حسين‌

شها! تويي‌ كه‌ به‌ نزد خدا شفيع‌ اُمم‌ ز ماجراي‌ تو بگرفته‌ حجّتِ محكم‌

به‌ روز حشر نمايد حصولِ مقصدِ خويش‌ كند شفاعت‌ عالم‌ ز شاه‌ تا درويش‌

منم‌ اگرچه‌ سراپا گناهكار، عظيم‌ ولي‌ به‌ فضل‌ عظيمم‌ اميدوار، عظيم‌

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

پادشاه است حسين

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61538988